× 
 Från
 Till
 Metod

 

*
Herrens storhet och nåd
1*Halleluja!
Jag vill tacka Herren
av hela mitt hjärta
i de ärligas råd och församling.
2 Stora är Herrens gärningar,
de begrundas av alla
som älskar dem.
3 Majestät och härlighet är hans verk,
hans rättfärdighet består för evigt.

4 Han gör så att man minns
hans under,
nådig och barmhärtig är Herren.
5*Han ger mat åt dem
som vördar honom,
han minns sitt förbund för evigt.
6 Sina gärningars kraft
visade han sitt folk
när han gav dem
hednafolkens arvedel.
7*Hans händers verk
är sanning och rätt,
alla hans befallningar
är orubbliga*.
8 De står fasta för alltid
och för evigt,
fullbordade med sanning
och rättvisa.

9*Han har sänt sitt folk befrielse
och grundat sitt förbund
för evig tid.
Heligt och vördat är hans namn.
10*Att vörda Herren
är början till vishet,
gott förstånd får alla
som handlar så.
Hans lov består för evigt.

Fotnoter
Ps 111 Alfabetisk psalm: varje halvvers börjar med en av det hebreiska alfabetets 22 bokstäver i ordning, utom vers 9 och 10 som rymmer tre begynnelsebokstäver.
111:1 Ps 9:2 , 35:18 , 109:30 .
111:5 Ps 34:10 , 37:19 , 105:8 .
111:7 Ps 19:8 , 93:5 .
111:7orubbliga   Annan översättning: "pålitliga".
111:9 Ps 99:3 , 105:10 , Jes 54:10 , Luk 1:68 .
111:10 Job 28:28 , Ps 119:98 , 145:2 , Ords 1:7 , 9:10 , 1 Tim 4:8 .