× 
 Från
 Till
 Metod

 

Glädjen i att gå till Herrens hus

1*En pilgrimssång av David.


Jag gladdes när man sade till mig:
"Vi ska gå till Herrens hus."
2 Våra fötter står
i dina portar, Jerusalem.
3*Jerusalem, du välbyggda stad
som tätt sluter sig samman!
4*Dit drar stammarna upp,
Herrens stammar,
som ett vittnesbörd för Israel
att prisa Herrens namn.
5*Där står domarsäten,
troner för Davids hus.

6 Be om frid för Jerusalem!
Låt dem som älskar dig vara trygga.
7 Låt det råda frid inom dina murar,
trygghet i dina borgar.
8 För mina bröders och vänners skull
vill jag önska dig frid,
9 för Herren vår Guds hus skull
vill jag söka ditt bästa.

Fotnoter
122:1 Ps 42:3 , 84:2f .
122:3 Ps 48:13f , 147:2 .
122:4 2 Mos 23:17 , 5 Mos 16:16 .
122:5 5 Mos 17:8f , 2 Sam 8:15f , 123:1 Ps 3:5 , 121:1 , 141:8 .