× 
 Från
 Till
 Metod

 

Trängd men inte besegrad

1 En pilgrimssång.


Hårt har de trängt mig
ända från min ungdom
– så ska Israel säga –
2 hårt har de trängt mig
ända från min ungdom,
men de har inte besegrat mig.
3*På min rygg har plöjare plöjt
och dragit långa fåror.
4 Men Herren är rättfärdig,
han högg av de gudlösas band.

5*Alla som hatar Sion
ska skämmas och vika tillbaka.
6*De ska bli som gräs på taken
som vissnar innan det rycks upp.
7 Ingen skördeman
fyller sin hand med det,
ingen kärvbindare sin famn,
8*och ingen som går förbi säger:
"Må Herrens välsignelse
vila över er!
Vi välsignar er i Herrens namn."

Fotnoter
129:3 Jes 51:22f .
129:5 Ps 70:3 , 71:13 , Mika 4:11f .
129:6 2 Kung 19:26 , Ps 37:2 , Jes 37:27 .
129:8 Rut 2:4 .