× 
 Från
 Till
 Metod

 

Ödmjuk förtröstan

1*En pilgrimssång av David.


Herre, mitt hjärta är inte högmodigt,
mina ögon är inte stolta.
Jag ägnar mig inte åt stora ting,
åt sådant som är för svårt för mig.
2 Nej, jag har lugnat och stillat min själ
som ett avvant barn hos sin mor.
Som ett avvant barn
är min själ i mig.*

3 Israel, hoppas på Herren,
från nu och till evig tid!

Fotnoter
131:1 Ps 18:28 , 101:5 , Jes 2:12 .
131:2Som ett avvant barn är min själ i mig    Annan översättning: "Som det avvanda barnet hos mig är min själ".