× 
 Från
 Till
 Metod

 

Tacksamhet för Herrens hjälp

1*Av David.


Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta,
lovsjunga dig inför gudarna.
2*Jag vill tillbe inför ditt heliga tempel
och prisa ditt namn
för din nåd och din sanning,
för du har gjort ditt ord
och ditt namn större än allt.
3*När jag ropade svarade du mig,
du gav mig frimodighet
och kraft i min själ.

4*Herre, jordens alla kungar
ska tacka dig
när de hör din muns ord.
5*De ska sjunga om Herrens vägar,
för Herrens härlighet är stor.
6*Herren är upphöjd
men ser till den ringe.
Den högmodige känner han
fjärran ifrån.

7*När jag går genom nöd
håller du mig vid liv,
du sträcker ut din hand
mot mina fienders vrede,
din högra hand frälser mig.
8*Herren ska fullborda sitt
verk för mig.
Herre, evig är din nåd.
Överge inte* dina händers verk!

Fotnoter
138:1 Ps 82:1 , 6, Joh 10:34 .
138:2 2 Sam 7:21f , Ps 5:8 , 18:50f .
138:3 Ps 86:16 .
138:4 Ps 47:10 , 68:30f , 72:11 , 102:16 , 23.
138:5 Ps 67:3 , 145:7 .
138:6 Ps 113:5f , Jes 57:15 , Luk 1:48 , 52, 14:11 .
138:7 Ps 91:2f , Joh 14:16f .
138:8 Ps 57:3 .
138:8Överge inte   Annan översättning: "Upphör inte med".