× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bön om skydd mot onda människor

1 För körledaren. En psalm av David.


2 Rädda mig, Herre,
från onda människor,
skydda mig från våldsmän
3 som gör onda planer i sina hjärtan
och vållar strid varje dag.
4*De vässar sina tungor som ormar,
de har huggormsgift
bakom sina läppar.
Sela

5 Bevara mig, Herre,
från de gudlösas händer,
skydda mig från våldsmän
som planerar för att
få mina fötter på fall.
6 De stolta gillrar fällor
med rep för mig,
de lägger nät vid vägens kant,
de sätter snaror för mig.
Sela

7*Jag säger till Herren:
Du är min Gud.
Lyssna, Herre,
till mitt rop om nåd!
8Herre, min Herre,
min frälsnings styrka*,
du skyddar mitt huvud
på stridens dag.
9Herre, uppfyll inte
de gudlösas önskningar,
låt inte deras planer lyckas
så att de förhäver sig.
Sela

10*Låt dem som omringar mig
själva drabbas
av sina läppars ondska.
11*Låt glödande kol regna över dem,
låt dem kastas i eld,
i djup så att de aldrig
kommer upp.
12 Förtalare ska inte bestå i landet,
våldsmän ska jagas av olycka
med slag på slag.

13*Jag vet att Herren ska ta sig an
den förtrycktes sak
och skipa rätt åt den fattige.
14 De rättfärdiga ska prisa ditt namn,
de ärliga ska bo inför ditt ansikte.

Fotnoter
140:4 Ps 57:5 , 58:5 , 64:4 , Rom 3:13 , 140:6 Job 18:8f , Ps 35:7 , 57:7 , 141:9 , 142:4 , Jer 18:22 , Amos 3:5 .
140:7 Ps 16:2 , 31:15 , 143:1 .
140:8styrka   Annan översättning: "värn".
140:10 Ps 7:17 , Ords 18:7 .
140:11 Ps 11:6 , Upp 21:8 .
140:13 Ps 9:19 , 10:14 .