× 
 Från
 Till
 Metod

 

Guds Son och hans motståndare
1 Varför är hednafolken i uppror?
Varför tänker folken
tomma tankar?
2 Jordens kungar reser sig
och furstarna gaddar ihop sig
mot Herren och hans Smorde*:*
3 "Vi sliter sönder deras band
och kastar av oss deras rep!"

4 Han som tronar i himlen ler,
Herren gör narr av dem.
5 Så talar han till dem i sin vrede,
slår dem med skräck
i sin glödande harm:
6 "Det är jag som har insatt min kung
på Sion, mitt heliga berg."

7 Jag vill förkunna Herrens beslut,
han sade till mig:
"Du är min Son,
jag har fött dig i dag.*
8 Be mig, så ger jag dig
hednafolken till arvedel
och hela jorden till egendom.
9 Du ska krossa* dem med järnspira,
slå sönder dem som lerkärl."*

10 Var nu kloka, ni kungar,
ta varning, ni domare* på jorden!
11 Tjäna Herren med fruktan
och gläd er med bävan!
12 Ge Sonen hyllningskyss,
så att han inte vredgas
och ni går under på er väg,
för hans vrede
kan snabbt blossa upp.
Saliga är alla som flyr till honom.

Fotnoter
2:1f Citeras av apostlarna i Apg 4:25-26 som profetia om komplotten mot Jesus.
2:2Smorde   Hebr. "Messias", på grekiska "Kristus", Guds utlovade frälsare, kung och profet.
2:7 Citeras av Paulus i Apg 13:33 och i Hebr 1:5 , 5:5 som profetia om Jesu ställning som Guds Son.
2:9 Citeras av Jesus i Upp 2:27-28 .
2:9krossa   Annan översättning: "valla" (så Septuaginta, jfr Upp 2:27 ).
2:10domare   Annan översättning: "ledare".

Parallellställen
2:1Ps 21:12 Apg 4:25f.
2:2Ps 31:14 Jes 61:1 Upp 19:19.
2:3Job 21:14f Jer 5:5 Luk 19:14.
2:4Ps 37:13 59:9 Ords 1:25f 3:34 Jes 40:22f.
2:6Ps 89:28 110:1.
2:7Apg 13:33 Hebr 1:5 5:5.
2:8Ps 22:28 72:8 Sak 9:10.
2:9Ps 89:24 Upp 2:27 12:5 19:15.
2:11Fil 2:12.
2:12Ps 34:9 40:5 84:13 Jes 30:18 Jer 17:7 Upp 6:16.