× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herrens hjälp till kungen

1 För körledaren. En psalm av David.


2Herre, kungen gläds
över din makt,
hur högt jublar han inte
över din frälsning!
3 Du ger honom
vad hans hjärta begär,
du nekar honom inte
vad hans läppar ber om. Sela

4 Du möter honom
med rika välsignelser,
du sätter en krona av rent guld
på hans huvud.
5 Han bad dig om liv
och du gav honom det,
långt liv i evigheters evighet.
6 Stor blir hans ära
genom din frälsning,
majestät och härlighet
skänker du honom.
7 Du gör honom till välsignelse
för evigt,
du fyller honom med glädje
inför ditt ansikte,
8 för kungen litar på Herren.
Genom den Högstes nåd
ska han inte vackla.

9 Din hand ska nå alla dina fiender,
din högra hand ska nå
dem som hatar dig.
10 Du ska sätta dem
som i en glödande ugn
när du visar ditt ansikte.
Herren ska sluka dem i sin vrede,
eld ska förtära dem.
11 Du ska utrota deras livsfrukt
från jorden,
deras avkomma
från människors barn,
12 för de ville dra ondska över dig,
de smidde listiga planer
men förmår ingenting.
13 Du ska driva dem tillbaka,
du ska sikta med din båge
mot deras ansikten.

14 Res dig*, Herre, i din makt!
Vi vill spela och sjunga
om din väldiga kraft.

Fotnoter
21:14Res dig   Annan översättning: "Var upphöjd".

Parallellställen
21:2Ps 16:9.
21:3Ps 20:5f Joh 11:41 Hebr 5:7.
21:42 Sam 12:30 Ps 59:11 132:18.
21:5Ps 61:7f 89:5 30 37f 91:16.
21:71 Krön 17:27 Ps 16:11 45:3.
21:8Ps 24:8 10.
21:105 Mos 32:22 Ps 97:3 Jer 17:4 Mal 4:1.
21:11Ps 37:28 109:13.
21:13Ps 7:13f 18:41.