× 
 Från
 Till
 Metod

 

De rikas framgång är kort

1 För körledaren. En psalm av Koras söner.


2 Hör detta, alla folk!
Lyssna, alla som lever i världen,
3 både låg och hög,
rik som fattig.
4 Min mun ska tala vishet,
mitt hjärtas tanke
ska vara förstånd.
5 Jag vänder mitt öra till visdomsord,
jag tyder min gåta
till harpans toner.

6 Varför vara rädd
under olyckans dagar
när mina förföljares* ondska
omger mig?
7 De litar till sina ägodelar
och stoltserar
med sin stora rikedom.
8 Men ingen kan köpa sin broder fri
eller ge Gud lösepenning
för honom.
9 Hans själs lösen är dyr,
den kan inte betalas till evig tid
10 så att han får leva för alltid
och aldrig se förgängelsen.

11 Nej, man ser att de visa dör,
att både dårar och oförnuftiga
går under
och lämnar sin rikedom åt andra.
12 De tror att deras hus
ska bestå* för evigt,
deras boningar
från släkte till släkte.
De uppkallar sina marker
efter sina namn.
13 Men människan i all sin härlighet
har inte bestånd*,
hon liknar djuren som förgås.

14 Så går det dem
som litar till sig själva*
och deras efterföljare
som gillar deras ord. Sela
15 Som får drivs de ner i dödsriket,
döden blir deras herde*.
De rättfärdiga ska råda över dem
när morgonen gryr.
Deras gestalt tynar bort i dödsriket,
de får ingen upphöjd boning.
16 Men Gud ska friköpa min själ
från dödsrikets våld,
han ska ta emot mig. Sela

17 Bli inte imponerad när någon blir rik,
när hans hus växer i härlighet,
18 för han får inget med sig i döden,
hans härlighet följer inte
med honom ner.
19 Även om han skattar sig lycklig
under livet
och får beröm när han gör det gott
för sig själv,
20 så går hans själ till sina fäder,
till dem som aldrig mer ser ljuset.

21 En människa som i all sin härlighet
inte har förstånd,
hon liknar djuren som förgås.

Fotnoter
49:6förföljares   Annan översättning: "bedragares".
49:12De tror att deras hus ska bestå   Andra handskrifter (så Septuaginta): "Deras gravar förblir deras hus".
49:13bestånd   Andra handskrifter (Septuaginta): "förstånd" (jfr vers 21).
49:14litar till sig själva   Annan översättning: "är dåraktiga".
49:15blir deras herde   Annan översättning: "förtär dem".

Parallellställen
49:5Ps 78:2.
49:11Pred 2:16 18 Jer 17:11.
49:13Pred 3:19.
49:161 Mos 5:24 Ps 16:10 48:15 73:24 Hos 13:14.
49:18Ps 39:7 Job 27:16f Luk 12:13f 1 Tim 6:7.