× 
 Från
 Till
 Metod

 

*
De gudlösas dårskap

1 För körledaren, till mahalát*. En vishetspsalm av David.


2 Dåren säger i sitt hjärta:
"Det finns ingen Gud."
Onda och vidriga
är deras gärningar,
ingen finns som gör det goda.
3 Gud blickar ner från himlen
över människors barn
för att se om det finns
någon som förstår,
någon som söker Gud.
4 Men alla har avfallit,
alla är fördärvade.
Ingen finns som gör det goda,
inte en enda.

5 Förstår de ingenting,
alla dessa förbrytare
som äter mitt folk som bröd
och inte åkallar Gud?
6 Där grips de av skräck,
men det finns inget att frukta,
för Gud skingrar deras ben
när de belägrar dig*.
Du får dem att skämmas,
för Gud har förkastat dem.

7 O att det från Sion
kom* frälsning för Israel!
När Gud gör slut
på sitt folks fångenskap,
då ska Jakob jubla
och Israel glädjas.

Fotnoter
Ps 53 Denna psalm har stora likheter med Ps 14. De kan ha bevarats i två separata samlingar (1-41, 42-72) som sedan sammanförts.
53:1mahalát   Troligen en musikterm, en melodi eller ett musikinstrument. Möjliga översättningar: "dans" eller "sjukdom".
53:6belägrar dig   Andra handskrifter (Septuaginta): "hycklar".
53:7O att det från Sion kom   Annan översättning: "Vem kan från Sion ge …?".

Parallellställen
53:2Ps 10:4 14:1f.
53:3Rom 3:10f.
53:71 Mos 49:18 Luk 10:24.