× 
 Från
 Till
 Metod

 

Dom över de gudlösa

1 För körledaren, "Fördärva inte". En sång av David.


2 För ni verkligen rättfärdighetens
talan när ni tiger*?
Dömer ni rätta domar,
ni människors barn?
3 Nej, i hjärtat gör ni onda planer,
era händer banar väg
för våld i landet.

4 De gudlösa är avfälliga
från födseln,
lögnarna far vilse
ända från moderlivet.
5 De har gift som ormens gift,
de liknar en döv huggorm
som stänger sitt öra
6 och inte hör ormtjusaren,
den skicklige besvärjaren.

7 Gud, krossa tänderna i deras mun,
bryt de unga lejonens käkar,
Herre!
8 Låt dem försvinna
likt vatten som rinner bort.
När han spänner bågen,
låt pilen vara utan udd.
9 Som snigeln smälter bort i slem
ska han försvinna,
som en kvinnas dödfödda foster
som aldrig fick se solen.

10 Innan era grytor
känner hettan från törnet,
vare sig det är färskt
eller brinner,
ska han svepa bort det
med en stormvind.*
11 Den rättfärdige ska glädja sig
när han ser hämnden,
han ska tvätta sina fötter
i den gudlöses blod,
12 och människor ska säga:
"Den rättfärdige får sin lön.
Det finns en Gud
som dömer på jorden."

Fotnoter
58:2när ni tiger   Annan översättning: "ni mäktiga", "ni gudar".
58:10 Grundtextens innebörd är i denna vers oklar.

Parallellställen
58:1Ps 57:1.
58:2Ps 82:2 Jes 56:10.
58:4Ps 51:7 53:4 Jes 48:8.
58:5Jer 17:23 Hes 12:2 Apg 7:57.
58:7Ps 3:8.
58:8Job 14:10f Ps 64:4f.
58:9Job 3:16.
58:10Job 5:12 27:21f Ps 64:7f Ords 10:25.
58:11Ps 54:9.
58:12Ps 7:12 9:5 67:5 75:8 94:2 2 Tess 1:5f.