× 
 Från
 Till
 Metod

 

Guds dom över de trotsiga

1 För körledaren. "Fördärva inte".

En psalm, en sång av Asaf.


2 Vi tackar dig, Gud, vi tackar dig!
Ditt namn är nära,
man förkunnar dina under.

3 "Vid den tid jag bestämt
ska jag fälla en rättvis dom.

4 Jorden och alla som bor där
kan vackla*,
men jag har gett
dess pelare stadga."
Sela

5 Jag säger till de skrytsamma:
"Skryt inte!"
och till de gudlösa:
"Höj inte hornet!"
6 Höj inte ert horn så högt,
tala inte så trotsigt och fräckt.
7 Varken från öster eller väster
eller från öknen
kommer upphöjelsen.*
8 Nej, Gud är den som dömer.
Den ene böjer han ner,
den andre reser han upp.
9 I Herrens hand är en bägare*
med skummande vin,
full av blandad dryck.
Han häller upp,
och jordens alla gudlösa
måste dricka den i botten.

10 Men jag ska för evigt förkunna*
och lovsjunga Jakobs Gud.
11 Alla gudlösas horn
ska jag hugga av,
men den rättfärdiges horn
ska upphöjas.

Fotnoter
75:4vackla   Annan översättning (så Septuaginta): "smälta".
75:7från öknen kommer upphöjelsen   Annan översättning: "från bergsöknen kommer det". Söder om Israels bebodda delar ligger den klippiga Negevöknen.
75:9bägare   En bild för Guds vredesdom (jfr Matt 20:22f , 26:39f , Upp 14:10 ).
75:10förkunna   Andra handskrifter (Septuaginta): "jubla".

Parallellställen
75:1Ps 57:1.
75:3Ps 9:9 67:5 102:14 Jes 11:4.
75:4Job 38:4f Ps 46:3f.
75:5Ps 94:3.
75:81 Sam 2:6f Dan 4:32 Luk 1:52.
75:9Ps 60:5 Jes 51:17 22 Jer 25:15 Klag 4:21 Ob v 16.