× 
 Från
 Till
 Metod

 

Bön för Herrens vinstock

1 För körledaren, till "Liljorna".

Ett vittnesbörd, en psalm av Asaf.


2 Lyssna, du Israels herde!
Du som leder Josef som en hjord,
du som tronar på keruberna,
visa dig i glans!
3 Väck upp din makt till att gå
framför Efraim och Benjamin
och Manasse,
och kom till vår frälsning.
4 Gud, upprätta oss*!
Låt ditt ansikte lysa
så att vi blir frälsta.

5Herre Gud Sebaot,
hur länge ska din vrede ryka
mot ditt folks bön?
6 Du har låtit dem äta tårars bröd
och dricka tårar i fullt mått.
7 Du gör oss till ett stridsämne
för våra grannar,
och våra fiender hånar oss.
8 Gud Sebaot, upprätta oss!
Låt ditt ansikte lysa
så att vi blir frälsta.

9 Du hämtade en vinstock
från Egypten,
du fördrev hednafolk
och planterade den.
10 Du röjde plats för den,
och den slog rot
och uppfyllde landet.
11 Den täckte bergen med sin skugga
och Guds cedrar med sina grenar,
12 den sträckte ut sina skott till havet
och sina knoppar till floden*.

13 Varför rev du dess mur
så att alla som passerar
kan plocka av den?
14 Vildsvin från skogen
frossar på den,
markens smådjur äter av den.

15 Gud Sebaot, kom tillbaka!
Blicka ner från himlen och se,
ta hand om denna vinstock!
16 Skydda vad din högra hand
har planterat,
den son du har fostrat åt dig.
17 Den är bränd av eld och nerhuggen,
de går under inför din stränga blick.
18 Håll din hand över mannen
vid din högra sida,
den människoson
du har fostrat åt dig.
19 Då ska vi inte vika från dig.
Ge oss liv, och vi ska åkalla
ditt namn.
20Herre Gud Sebaot, upprätta oss!
Låt ditt ansikte lysa
så att vi blir frälsta.

Fotnoter
80:4upprätta oss   Annan översättning (så Septuaginta): "omvänd oss" (även i vers 8 och 20).
80:12floden   Eufrat.

Parallellställen
80:2Ps 77:21 99:1 Jes 37:16 40:11 Hes 34:12 Joh 10:11.
80:44 Mos 6:25 Ps 4:7 119:135 Klag 5:21.
80:6Ps 42:4 102:10.
80:7Ps 44:14 79:4.
80:91 Mos 49:22 Jes 5:1f 27:2f.
80:121 Mos 15:18 2 Mos 23:31 5 Mos 11:24 Jos 1:4 1 Kung 4:21 24.
80:13Ps 89:41f.
80:162 Mos 4:22.