× 
 Från
 Till
 Metod

 

*
Dom över orättfärdiga ledare

1 En psalm av Asaf.


Gud står i gudaförsamlingen*,
bland gudarna håller han dom:
2 "Hur länge ska ni döma orätt
och ta de gudlösas parti? Sela

3 Skipa rätt för den svage
och faderlöse,
ge den förtryckte
och fattige rättvisa!
4 Befria den svage och fattige,
rädda honom
från de gudlösas hand!"

5 De vet inget och förstår inget,
de vandrar i mörker.
Jordens alla grundvalar vacklar.

6 "Jag har sagt att ni är gudar,
att ni alla är den Högstes söner.*
7 Men ni kommer att dö
som människor dör
och falla som alla furstar faller."

8 Grip in, Gud!
Håll dom över jorden,
för alla folk är din egendom.

Fotnoter
Ps 82 sjöngs enligt Mishna varje tisdag i templet av leviternas kör.
82:1gudaförsamlingen   Annan översättning: "Guds församling". Domare kunde kallas "gudar" på grund av sitt gudomliga uppdrag i rättvisans tjänst (jfr Joh 10:35 ).
82:6 Citeras av Jesus i Joh 10:34 .

Parallellställen
82:1Jes 3:13.
82:25 Mos 1:17 Ps 58:2f Ords 17:15 18:5.
82:32 Mos 23:6 5 Mos 24:17 Job 29:12f Ps 10:18 Ords 31:8f Jes 1:17 11:4.
82:6Joh 10:34.
82:71 Kung 22:34f Jer 22:13f Dan 5:30 Apg 12:23.
82:8Ps 7:7f 12:6 58:12 96:13.