× 
 Från
 Till
 Metod

 

Den kristne och överheten

1 Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är tillsatt av honom. 2 Den som motsätter sig överheten går därför emot Guds ordning, och de som gör så drar domen över sig själva.

3 De styrande är ju inget hot mot dem som gör det goda, utan mot dem som gör det onda. Vill du slippa vara rädd för överheten? Gör då det goda, så får du beröm av den. 4 Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du vara rädd, för överheten bär inte svärdet utan orsak. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. 5 Därför måste man underordna sig, inte bara för straffets skull utan även för samvetets.

6 Det är också därför ni betalar skatt, för de styrande är Guds tjänare och ständigt verksamma för just den uppgiften. 7 Ge alla vad ni är skyldiga dem: skatt åt den som ska ha skatt, tull åt den som ska ha tull, respekt åt den som ska ha respekt och heder åt den som ska ha heder.

8 Var inte skyldiga någon något, utom i detta att älska varandra. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. 9 Buden: Du ska inte begå äktenskapsbrott, Du ska inte mörda, Du ska inte stjäla, Du ska inte ha begär och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du ska älska din nästa som dig själv.* 10 Kärleken gör inte sin nästa något ont. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse.

11 Gör detta och tänk på tiden, att det är dags för er att vakna upp ur sömnen. Frälsningen är oss närmare nu än när vi kom till tro. 12 Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och ta på oss ljusets vapenrustning. 13 Låt oss leva värdigt, som på dagen, inte med vilda fester och fylleri, inte med otukt och orgier, inte med strid och avund. 14 Nej, iklä er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv.


Fotnoter
13:9 2 Mos 20:13f , 3 Mos 19:18 .

Parallellställen
13:1Ords 8:15f Joh 19:11 Tit 3:1 1 Petr 2:13f.
13:2Ords 24:21f.
13:4Rom 12:19.
13:7Matt 22:21.
13:8Gal 5:14.
13:9Luk 10:27.
13:10Matt 22:39f 1 Kor 13:5f 1 Tim 1:5.
13:111 Kor 15:34 Ef 5:14 1 Tess 5:6f.
13:12Ef 5:11 Kol 3:8f.
13:13Luk 21:34 1 Kor 6:9f Gal 5:19f Ef 5:5.
13:14Gal 3:27.