× 
 Från
 Till
 Metod

 

Det nya livet

1 Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? 2 Verkligen inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den?

3 Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? 4 Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. 5 För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans.

6 Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. 7 Den som är död är förklarad fri från synden.

8 Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. 9 Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. 10 Hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud. 11 Så ska också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus.

12 Synden ska därför inte regera i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. 13 Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap* för orättfärdigheten, utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten. 14 Synden ska inte vara herre över er, för ni står inte under lagen utan under nåden.

15 Hur är det då? Ska vi synda, eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Verkligen inte! 16 Vet ni inte att om ni ställer er som slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder: antingen synden, vilket leder till död, eller lydnaden vilket leder till rättfärdighet?

17 Men Gud vare tack! Ni var slavar under synden, men nu har ni av hjärtat börjat lyda den lära som ni blivit överlämnade åt. 18 Nu är ni befriade från synden och slavar hos rättfärdigheten – 19 jag använder en enkel bild för er mänskliga svaghets skull. Så som ni förr ställde era kroppar i orenhetens och laglöshetens tjänst till laglöshet, så ska ni nu ställa era kroppar i rättfärdighetens tjänst till helgelse.

20 När ni var slavar under synden var ni fria från rättfärdigheten. 21 Men vad fick ni då för frukt? Sådant som ni nu skäms över, eftersom det slutar i döden. 22 Men nu när ni är befriade från synden och slavar hos Gud, får ni helgelse som frukt och till slut evigt liv. 23 Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.


Fotnoter
6:13redskap   Annan översättning: "vapen".

Parallellställen
6:1Rom 3:8.
6:21 Petr 2:24.
6:3Gal 3:27.
6:4Ef 4:22f Kol 2:12f 1 Petr 3:21.
6:5Fil 3:10f.
6:6Gal 2:19f 5:24.
6:82 Tim 2:11.
6:9Upp 1:18.
6:10Hebr 7:27 1 Petr 3:18.
6:112 Kor 5:15 1 Petr 2:24.
6:121 Mos 4:7.
6:13Rom 12:1 1 Petr 4:2.
6:14Gal 5:18 1 Joh 3:6.
6:15Rom 6:1.
6:16Ords 12:28 Joh 8:34 2 Petr 2:19.
6:18Joh 8:32 Rom 6:22 1 Kor 7:22 1 Petr 2:16.
6:19Rom 12:1.
6:21Rom 7:5 8:6.
6:221 Petr 1:9.
6:23Joh 11:25 Rom 5:12.