× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herrens dag kommer

1 Se, Herrens dag kommer!

Då ska man dela bytet bland er,
2 för jag ska samla alla hednafolk
till strid mot Jerusalem.
Staden kommer att intas,
husen plundras
och kvinnorna våldtas.
Halva staden ska föras bort
i fångenskap.
Men de som är kvar av folket
ska inte utrotas ur staden.

3 Sedan ska Herren gå ut i strid
mot dessa hednafolk,
så som han stred förr
på drabbningens dag.
4 På den dagen ska han stå
med sina fötter på Olivberget,
mitt emot Jerusalem, österut.
Och Olivberget ska klyvas mitt itu,
från öster till väster,
till en väldig dal.
Hälften av berget ska vika mot norr
och andra hälften mot söder.
5 Och ni ska fly ner i dalen*
mellan mina berg,
för dalen mellan bergen
ska sträcka sig till Asal.
Ni ska fly som när ni flydde
för jordbävningen*
på Juda kung Ussias tid.
Då ska Herren min Gud komma
och alla heliga med dig.

6 Det ska ske på den dagen
att ljuset är borta,
himlens ljus ska förmörkas.
7 Det blir en särskild dag,
känd av Herren,
inte dag och inte natt.
Men det ska ske
att när aftonen kommer
blir det ljust.

8 Det ska ske på den dagen
att levande vatten* ska strömma
från Jerusalem,
hälften mot Östra havet
och hälften mot Västra havet.
Både sommar och vinter
ska det vara så.
9Herren ska vara kung
över hela jorden.
På den dagen ska
Herren vara en
och hans namn ett.

10 Hela landet, från Geba till Rimmon söder om Jerusalem, ska förvandlas till en slätt. Men staden ska vara upphöjd och förbli på sin plats, från Benjaminsporten till den förra portens plats, till Hörnporten, och från Hananeltornet till de kungliga vinpressarna.


11 Folket ska bo där i ro,
och ingen förbannelse*
ska finnas mer.
Jerusalem ska bo i trygghet.

12 Detta är den plåga med vilken Herren ska slå alla de folk som drar ut mot Jerusalem:


Han ska låta deras kött ruttna
medan de ännu står på sina fötter,
deras ögon ska ruttna i sina hålor
och deras tunga ska ruttna
i deras mun.

13 Det ska ske på den dagen
att Herren ska sända
stor förvirring bland dem.
Den ene ska bära hand
på den andre
och lyfta sin hand
mot den andres.
14 Också Juda ska föra krig i Jerusalem.
Och skatter ska samlas
från alla folk runt omkring,
guld, silver och kläder
i stora mängder.
15 Plågan ska på samma sätt
drabba hästar och mulåsnor,
kameler och åsnor
och alla andra djur där i lägren.
Hednafolken ska tillbe Kungen

16 Det ska ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom emot Jerusalem ska dra dit upp, år efter år, för att tillbe Kungen, Herren Sebaot, och fira lövhyddohögtiden. 17 Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem för att tillbe Kungen, Herren Sebaot, blir det inget regn över dem. 18 Om Egyptens folkstam inte drar upp och kommer dit, blir det heller inget regn över dem. Detta blir den plåga som Herren låter drabba de hednafolk som inte drar upp för att fira lövhyddohögtiden. 19 Det blir straffet som drabbar Egypten, straffet som drabbar alla hednafolk som inte drar upp för att fira lövhyddohögtiden.

20 På den dagen ska det stå på hästarnas bjällror: ”Helgad åt Herren”, och grytorna i Herrens hus ska vara som offerskålarna framför altaret. 21 Varje gryta i Jerusalem och Juda ska vara helgad åt Herren Sebaot, och alla som offrar ska komma och ta en sådan för att tillaga köttet. Ingen kanané* ska mer finnas i Herren Sebaots hus på den dagen.


Fotnoter
14:5ni ska fly ner i dalen   Andra handskrifter (så Septuaginta): ”dalen ska blockeras” (även senare i versen).
14:5jordbävningen   Spår av en kraftig jordbävning ca 760 f Kr har hittats i ruinerna av galileiska Hasor. Den nämns även i Amos 1:1 . Kung Ussia regerade ca 792-740 f Kr (se 2 Krön 26).
14:8levande vatten   Friskt, rinnande vatten, symbol för Anden. Jfr Jer 2:13 , Hes 47, Joh 4:10 , 7:38 .
14:11förbannelse   Hebr. chérem kan också översättas ”förintelse” (jfr Mal 4:6 ). Jfr dock Upp 22:3 .
14:21ingen kanané   Avgudadyrkande folk (5 Mos 7, Esra 9:1 ). Annan översättning: ”köpman” (jfr Matt 21:12 , Joh 2:14 ).

Parallellställen
14:1Upp 20:8f.
14:2Jes 13:16 Sak 12:3.
14:32 Mos 14:14 15:3 Jos 10:10f Jes 42:13 Sak 9:14 Upp 19:11f.
14:5Amos 1:1 Mika 1:11 Mark 8:38 1 Tess 3:13 4:16f.
14:6Jes 13:10 Jer 4:23 Matt 24:29.
14:7Upp 21:25.
14:85 Mos 11:24 Hes 47:1f Joel 3:18 Joh 4:14 Upp 22:1.
14:95 Mos 6:4 Ps 97:1 Mal 1:11 Mark 12:29 Joh 10:16 17:3 Ef 4:5.
14:10Jos 15:32 19:7 2 Kung 14:13 Neh 3:1 6 Jes 2:2 Jer 31:38 Mika 4:1 Sak 12:6.
14:11Jer 33:16 Mal 4:6 Upp 22:3.
14:163 Mos 23:34f Jes 66:23.
14:17Jes 5:6.
14:202 Mos 28:36.
14:21Jes 35:8 52:1 Hes 44:7 Joel 3:17 Upp 21:27.