× 
 Från
 Till
 Metod

 

Domsord över Israels fiender

1 En profetia, Herrens ord mot Ha-draks land.* I Damaskus ska det slå ner, för Herren har sitt öga på andra människor såväl som på Israels alla stammar. 2 Det slår också ner i det angränsande Hamat, likaså i Tyrus och Sidon där man är så vis. 3 Tyrus byggde sig ett fäste och samlade silver som stoft och guld som smuts på gatorna. 4 Men se, Herren ska göra henne fattig och störta ner hennes välde i havet, och hon ska förtäras av eld.


5 Ashkelon ska se det och frukta,
Gaza ska darra av ångest
liksom Ekron,
för deras hopp kommer på skam.
Gaza mister sin kung,
och i Ashkelon
kommer ingen att bo.
6 Ett blandfolk ska bo i Ashdod,
och filisteernas stolthet
ska jag utrota.
7 Men när jag ryckt blodmaten
ur deras mun
och det vidriga från deras tänder,
då ska också de få bli kvar
åt vår Gud.
De ska bli som stamfurstar i Juda,
och Ekrons folk
ska bli som jebusiterna*.
8 Jag ska slå upp mitt läger
omkring mitt hus
mot härar
och mot den som kommer och går.
Ingen förtryckare
ska drabba dem längre,
för jag vaktar nu med öppna ögon.
Sions kung kommer
9 Fröjda dig stort, dotter Sion!
Jubla, dotter Jerusalem!
Se, din kung kommer till dig,
rättfärdig och segerrik är han.
Han kommer ödmjuk,
ridande på en åsna*,
på en åsninnas föl.
10 Jag ska ta bort vagnar ur Efraim
och hästar ur Jerusalem.
Stridens bågar ska bort,
och han ska tala frid
till hednafolken.
Hans välde ska nå från hav till hav,
och från floden till jordens ändar.
Befrielse genom förbundsblodet
11 Och för dig ska jag
på grund av ditt förbundsblod
befria dina fångar
från den vattenlösa hålan.
12 Vänd åter till ert fäste,
ni fångar som har ett hopp.
Ja, i dag förkunnar jag för er
att jag ska ge er dubbelt igen.
13 För jag ska spänna Juda
som min båge
och lägga Efraim
som pil på den,
jag ska väcka upp dina söner, Sion,
mot dina söner, Grekland*,
och göra dig lik en hjältes svärd.

14 Ja, Herren ska uppenbara sig
över dem
och hans pil ska fara ut
som en blixt.
Herren Gud ska blåsa i basunen
och dra fram i söderns stormar.
15Herren Sebaot ska beskydda dem.
De ska sluka sina fiender
och trampa på slungstenar*.
De ska dricka och vråla
som av vin,*
de ska fyllas som en offerskål,
som altarets hörn.
16Herren deras Gud
ska frälsa dem på den dagen,
för de är hans hjord, hans folk.
Som ädelstenar i en krona
ska de stråla över hans land.
17 Hur stor är inte hans godhet,
hur stor är inte hans skönhet!
Unga män ska blomstra av brödsäd
och unga kvinnor av vin.

Fotnoter
9:1Hadraks land   Troligen Hatarikka, persisk provins i Syrien norr om Damaskus.
9:7jebusiterna   Jerusalems tidigare invånare som bodde kvar bland israeliterna (2 Sam 5:6 , 1 Kung 9:20 ).
9:9ridande på en åsna   Citeras i Matt 21:5 och Joh 12:15 som profetia om Jesu intåg i Jerusalem. Åsnan var ett enkelt och fredligt riddjur till skillnad från kungliga stridshästar.
9:13Grekland   Hebr. Javán , jfr Jonien på nuvarande Turkiets västkust. Grekerna blev bittra fiender till judarna längre fram under mackabeertiden (100-talet f Kr).
9:15trampa på slungstenar   Annan översättning: ”kuva dem med slungstenar”.
9:15dricka och vråla som av vin   Vissa Septuagintahandskrifter: ”dricka blod som vin”.

Parallellställen
9:1Ps 14:2 33:13 Jes 17:1 Jer 32:19.
9:2Hes 26:1f 28:3f.
9:5Jes 14:28f Jer 47:1f Hes 25:15f.
9:71 Sam 14:31f Hes 33:25 Sak 8:22f.
9:82 Mos 2:25 3:7 Jes 60:18 Sak 2:5.
9:9Jes 12:6 62:11 Sef 3:14 Sak 2:10 Matt 21:5 Joh 12:15.
9:10Ps 72:8 Jes 2:4 9:5 31:1 Mika 4:3 5:10 7:12.
9:111 Mos 37:24 2 Mos 24:8 Jer 31:32 38:6 Hebr 9:7 19f.
9:12Jes 40:2 61:7 Jer 16:19.
9:13Jes 66:19.
9:152 Mos 24:6 29:12.
9:162 Sam 12:30 Ps 100:3 Jes 35:4 Jer 31:10f Joh 10:11.
9:175 Mos 33:28f Jes 27:6 Jer 31:12.