× 
 Från
 Till
 Metod

 

Den nya himlen och den nya jorden

1 Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. 2 Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. 3 Och jag hörde en stark röst från tronen: "Se! Nu står Guds boning* bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk*, och Gud själv ska vara hos dem. 4 Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta."

5 Och han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." Och han sade: "Skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna." 6 Sedan sade han till mig: "Det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten. 7 Den som segrar ska få detta i arv, och jag ska vara hans Gud, och han ska vara min son. 8 Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna och de sexuellt omoraliska, ockultisterna, avgudadyrkarna och alla lögnare, de ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden."

Det nya Jerusalem

9 En av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sade: "Kom, jag ska visa dig bruden, Lammets hustru." 10 Och han förde mig i Anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud. 11 Den hade Guds härlighet, dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som kristallklar jaspis.

12 Staden hade en stor och hög mur med tolv portar, och vid portarna fanns tolv änglar. Där var också namn inskrivna: namnen på Israels barns tolv stammar. 13 I öster fanns tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar. 14 Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod de tolv namnen på Lammets tolv apostlar.

15 Och han som talade till mig hade en mätstång av guld för att mäta staden och dess portar och dess mur. 16 Staden bildade en fyrkant och var lika lång som den var bred. Och han mätte upp den med mätstången till tolv tusen stadier.* Dess längd och bredd och höjd var lika. 17 Han mätte också dess mur till etthundrafyrtiofyra alnar* efter människors mått, som också är änglars.

18 Muren var byggd av jaspis, och staden var av rent guld som liknade rent glas. 19 Stadsmurens grundstenar var smyckade med alla slags ädelstenar*. Den första grundstenen var en jaspis, den andra en safir, den tredje en kalcedon, den fjärde en smaragd, 20 den femte en sardonyx, den sjätte en karneol, den sjunde en krysolit, den åttonde en beryll, den nionde en topas, den tionde en krysopras, den elfte en hyacint och den tolfte en ametist. 21 De tolv portarna bestod av tolv pärlor, och varje port var gjord av en enda pärla. Och stadens gata var av rent guld, som genomskinligt glas.

22 Något tempel såg jag inte i staden, för Herren Gud den Allsmäktige och Lammet är dess tempel. 23 Staden behöver inte sol eller måne för att få ljus, för Guds härlighet lyser upp den och dess lampa är Lammet. 24 Och folken ska vandra i dess ljus, och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. 25 Dess portar ska aldrig stängas om dagen – natt ska inte finnas där – 26 och folkens härlighet och ära ska föras in i staden. 27 Aldrig ska något orent komma in i den, och inte heller den som ägnar sig åt skändlighet och lögn, utan bara de som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet.


Fotnoter
21:3boning   Ordagrant: "tält" (tälthelgedomen eller tabernaklet där Gud var närvarande bland folket, se 4 Mos 9:15f och not till Joh 1:14 ).
21:3folk   Många handskrifter har "folk" i plural, andra i singular.
21:16tolv tusen stadier   Sannolikt ett symboliskt tal (12 x 1000): en oöverskådlig mängd (1000) innesluten i apostlarnas församling (12). Bokstavligt ca 230 mil.
21:17etthundrafyrtiofyra alnar   Sannolikt ett symboliskt tal (12 x 12) för apostlarna och Israels tolv stammar. Bokstavligt ca 70 m.
21:19ädelstenar   Tolv sådana ädelstenar satt i översteprästens bröstsköld (2 Mos 28:17-20 ), med de tolv stammarnas namn ingraverade. Vissa av ädelstenarnas namn betecknade under antiken andra stenar än vad de avser idag. Deras färg är, i angiven ordning, grön, mörkblå, grön, grön, rödvit, röd, gul, grön, olivgrön, gulgrön, lila och vinröd.

Parallellställen
21:1Jes 65:17 2 Petr 3:13 Upp 20:11.
21:2Gal 4:26 Hebr 11:10 Upp 19:7.
21:3Hes 37:27 2 Kor 6:16 Upp 7:15.
21:4Jes 25:8 Upp 7:17.
21:5Jes 43:19 2 Kor 5:17
21:6Jes 55:1 Joh 7:37 Upp 1:8 22:17.
21:72 Sam 7:14 Jer 31:33.
21:81 Kor 6:9f Ef 5:5 Upp 2:11 19:20.
21:9Upp 15:1 19:7.
21:10Hes 40:1f Upp 21:2.
21:11Jes 60:1f.
21:12Hes 48:31f.
21:14Ef 2:20.
21:15Hes 40:3 Sak 2:1f.
21:19Jes 54:11f.
21:23Jes 60:19f.
21:24Jes 60:3f.
21:25Jes 60:11 20.
21:26Jes 66:12.
21:27Jes 52:1 Upp 3:5 22:15.