× 
 Från
 Till
 Metod

 

De etthundrafyrtiofyra tusen

1 Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller havet eller något träd. 2 Och jag såg en annan ängel som kom upp från öster med den levande Gudens sigill*. Han ropade med stark röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet: 3 "Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänares pannor!"

4 Och jag hörde antalet av dem som hade fått sigillet, etthundrafyrtiofyra tusen* från Israels alla stammar:

5 av Juda stam tolv tusen
som fått sigillet,
av Rubens stam tolv tusen,
av Gads stam tolv tusen,
6 av Ashers stam tolv tusen,
av Naftalis stam tolv tusen,
av Manasses stam tolv tusen,
7 av Simeons stam tolv tusen,
av Levis stam tolv tusen,
av Isaskars stam tolv tusen,
8 av Sebulons stam tolv tusen,
av Josefs stam tolv tusen
och av Benjamins stam tolv tusen
som fått sigillet.
Den stora vitklädda skaran

9 Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad* i sina händer, 10 och de ropade med stark röst:


"Frälsningen tillhör vår Gud,
som sitter på tronen,
och Lammet!"

11 Och alla änglarna stod runt tronen och de äldste och de fyra varelserna, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud 12 och sade:


"Amen!
Lovsången, härligheten,
visheten, tacksägelsen,
äran, makten och kraften
tillhör vår Gud
i evigheters evighet.
Amen."

13 En av de äldste frågade mig: "Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de?" 14 Jag svarade: "Min herre, du vet det."

Då sade han till mig: "Det är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. 15 Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält* över dem. 16 De ska aldrig mer hungra och aldrig mer törsta, och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem, 17 för Lammet mitt på tronen* ska vara deras herde. Han ska leda dem till livets vattenkällor, och Gud ska torka alla tårar från deras ögon."


Fotnoter
7:2den levande Gudens sigill   Markerar ägande och beskydd (jfr Joh 6:27 , Ef 1:13 ).
7:4etthundrafyrtiofyra tusen   Sannolikt ett symboliskt tal (12 x 12 x 1000): en oöverskådlig mängd (1000) innesluten i apostlarnas (12) och Israels stammars (12) församling.
7:9palmblad   En symbol för högtidsglädje som användes vid lövhyddohögtiden (3 Mos 23:40 ) och vid Jesu intåg i Jerusalem (Joh 12:13 ).
7:15boning   Syftar på Israels tabernakel eller tälthelgedom. Se not till Hebr 8:2 .
7:17mitt på tronen   Annan översättning: "mitt för tronen".

Parallellställen
7:1Hes 7:2 37:9 Dan 7:2.
7:3Hes 9:4f Upp 9:4.
7:4Upp 14:1.
7:9Joh 12:13 Upp 5:9.
7:10Jes 43:11 Upp 4:2.
7:11Upp 5:11f.
7:13Upp 3:4.
7:14Dan 12:1 Matt 24:21f Upp 22:14.
7:15Jes 4:5f Upp 21:3.
7:16Ps 121:6 Jes 49:10.
7:17Ps 23:1f Jes 25:8 Hes 34:23 Upp 21:4.