× 
 Från
 Till
 Metod

 

Det sjunde sigillet bryts

1 När Lammet bröt det sjunde sigillet, blev det tyst i himlen i omkring en halvtimme.

De sju basunerna

2 Och jag såg de sju änglarna som står inför Gud, och de fick sju basuner*. 3 Och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret med ett rökelsekar av guld. Han fick mycket rökelse att lägga tillsammans med alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. 4 Och röken från rökelsen steg från ängelns hand tillsammans med de heligas böner upp inför Gud.

5 Och ängeln tog rökelsekaret, fyllde det med elden från altaret och kastade ner det på jorden, och det blev åska, dån och blixtar och jorden skakade. 6 Och de sju änglarna med de sju basunerna gjorde sig redo att blåsa i dem.

De fyra första basunerna

7 Den första ängeln blåste i sin basun. Då kom hagel och eld, blandat med blod, och kastades ner på jorden. En tredjedel av jorden brann upp, och en tredjedel av träden brann upp, och allt grönt gräs brann upp.

8 Den andra ängeln blåste i sin basun. Då var det som om ett stort brinnande berg kastades i havet. En tredjedel av havet förvandlades till blod, 9 och en tredjedel av allt liv i havet dog, och en tredjedel av alla fartyg gick under.

10 Den tredje ängeln blåste i sin basun. Då föll en stor stjärna från himlen, brinnande som en fackla, och den föll över en tredjedel av floderna och vattenkällorna. 11 Stjärnans namn är Malört. En tredjedel av vattnen förvandlades till malört*, och många människor dog av vattnet som hade blivit bittert.

12 Den fjärde ängeln blåste i sin basun. Då träffades en tredjedel av solen och en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna, så att en tredjedel av dem förmörkades och dagen förlorade en tredjedel av sitt ljus, och natten likaså.

13 Och jag såg, och jag hörde en örn som flög uppe på himlen och ropade med stark röst: "Ve, ve, ve över jordens invånare för de basunstötar som är kvar, när de tre andra änglarna blåser i sina basuner!"


Fotnoter
8:2sju basuner   De lidanden som beskrivs påminner om plågorna i Egypten (Se 2 Mos 7-10).
8:11malört   Buske av Artemisiasläktet som ger en giftig olja med bitter smak.

Parallellställen
8:1Hab 2:20.
8:2Matt 24:31.
8:3Ps 141:2 Upp 5:8.
8:53 Mos 16:12 Hes 10:2.
8:72 Mos 9:23f Hes 38:22.
8:82 Mos 7:20f Jer 51:25 Upp 16:3.
8:10Jes 14:12 Luk 10:18 Upp 9:1.
8:112 Mos 15:22f Jer 9:15.
8:122 Mos 10:21f.
8:13Upp 9:12.