× 
 Från
 Till
 Metod

 

Abram åter i Kanaan

1 Så bröt Abram upp från Egypten och begav sig till Negev med sin hustru och allt han ägde, och Lot var med honom. 2 Abram var mycket rik på boskap och på silver och guld. 3 Han färdades från lägerplats till lägerplats*, från Negev ända till Betel, platsen där hans tält hade stått förut mellan Betel och Ai 4 och där han förra gången hade rest ett altare. Där åkallade Abram Herrens namn.

Abram och Lot

5 Lot, som följde med Abram, hade också får och kor och tält, 6 och landet kunde inte livnära dem där de bodde i samma område. De hade så mycket boskap att de inte kunde bo tillsammans, 7 och det uppstod tvister mellan Abrams och Lots herdar. Dessutom bodde kananeerna och perisseerna i landet vid den tiden. 8 Då sade Abram till Lot: ”Inte ska det vara någon tvist mellan mig och dig eller mellan mina herdar och dina. Vi är ju bröder. 9 Ligger inte hela landet öppet för dig? Skilj dig från mig. Vill du åt vänster så går jag åt höger, och vill du åt höger så går jag åt vänster.”

10 Lot* lyfte blicken och såg hela Jordanslätten, som överallt var rik på vatten. Innan Herren ödelade Sodom och Gomorra* var den nämligen som en Herrens lustgård, som Egyptens land, ända till Soar. 11 Och Lot valde hela Jordanslätten åt sig själv. Han bröt upp och drog österut, och de skildes från varandra. 12 Abram bodde kvar i Kanaans land, och Lot bodde i städerna på slätten och drog med sina tält ända bort mot Sodom. 13 Men Sodoms män var onda och stora syndare inför Herren.

Abram flyttar till Hebron

14Herren sade till Abram efter att Lot hade skilt sig från honom: ”Lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står, mot norr och söder, öster och väster. 15 Hela det land som du ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid. 16 Och jag ska låta dem bli som stoftet på jorden. Om någon kan räkna stoftet på jorden ska också dina efterkommande kunna räknas. 17 Bryt upp och vandra omkring i landet i hela dess längd och bredd, för jag ska ge det åt dig.”

18 Abram flyttade då sina tält och kom till Mamres terebintlund vid Hebron. Där bosatte han sig och byggde ett altare åt Herren.


Fotnoter
13:3färdades från lägerplats till lägerplats   Herdefolk lät sina hjordar beta i svalare höglänta områden om somrarna och i varmare lågländer på vintrarna.
13:10Lot   Betyder ”slöja” (jfr Jes 25:7 , 2 Kor 3:16 ). Han nämns som exempel på en rättfärdig bland ogudaktiga i Luk 17:28f , 2 Petr 2:7f .
13:10Sodom och Gomorra   Städer i trakten av Döda havet (14:3 ), omnämnda redan på 2300-talet f Kr på de syriska Eblatavlorna. Deras namn har blivit en symbol för omoral (19:5f , Hes 16:49f , Matt 11:23 , 2 Petr 2:6 , Jud v 7 ).

Parallellställen
13:31 Mos 12:8.
13:131 Mos 18:20f 19:4f Hes 16:48f.
13:151 Mos 12:7.
13:161 Mos 15:5 22:17 Jer 33:22.