× 
 Från
 Till
 Metod

 

De norra stammarna avfaller

1 Rehabeam* begav sig till Shekem, för hela Israel hade kommit till Shekem för att göra honom till kung. 2 Jerobeam*, Nebats son, hörde det medan han ännu var i Egypten, dit han hade flytt undan kung Salomo. Jerobeam bodde alltså i Egypten, 3 men man sände bud och kallade honom tillbaka. Då kom Jerobeam tillsammans med Israels hela församling och sade till Rehabeam: 4 ”Din far gjorde vårt ok tungt. Men lätta du nu det svåra arbete och det tunga ok som din far lade på oss, så vill vi tjäna dig.” 5 Han svarade dem: ”Gå och kom tillbaka till mig om tre dagar.” Och folket gick.

6 Då rådgjorde kung Rehabeam med de gamla som hade varit i tjänst hos hans far Salomo medan han ännu levde, och sade: ”Vilket svar råder ni mig att ge detta folk?” 7 De svarade honom: ”Om du i dag vill bli detta folks tjänare och tjäna dem, om du lyssnar till deras bön och talar goda ord till dem, så kommer de att bli dina tjänare för alltid.”

8 Men han brydde sig inte om det råd som de gamla hade gett honom, utan rådgjorde med de unga män som hade växt upp med honom och som nu var i hans tjänst. 9 Han sade till dem: ”Vilket svar råder ni oss att ge detta folk som har sagt till mig: Lätta det ok som din far har lagt på oss?” 10 De unga männen, som hade växt upp med honom, svarade: ”Så här bör du säga till detta folk, som har sagt till dig: Din far gjorde vårt ok tungt, men lätta du det för oss – så här bör du säga till dem: Mitt minsta finger är tjockare än min fars midja. 11 Ni ska veta, att har min far lagt på er ett tungt ok, ska jag göra ert ok ännu tyngre. Har min far tuktat er med ris, ska jag tukta er med skorpiongissel*.”

12 På tredje dagen kom Jerobeam med allt folket i Israel till Rehabeam, så som kungen hade befallt när han sade: ”Kom tillbaka till mig på tredje dagen.” 13 Då gav kungen folket ett hårt svar. Han brydde sig inte om det råd som de gamla hade gett honom. 14 Han följde de unga männens råd och sade: ”Har min far gjort ert ok tungt, ska jag göra ert ok ännu tyngre. Har min far tuktat er med ris, ska jag tukta er med skorpiongissel.” 15 Kungen lyssnade alltså inte till folket. Herren ledde det så, för att det skulle uppfyllas som Herren hade talat till Jerobeam, Nebats son, genom Ahia från Shilo.

16 När hela Israel förstod att kungen inte ville höra på dem, gav folket honom detta svar:


”Vad har vi för del i David?
Vi har ingen arvslott i Ishais son.
Gå hem till dina tält, Israel!
Se nu efter ditt hus själv, David.”

Därefter gick Israel hem igen. 17 Rehabeam förblev kung endast över de israeliter som bodde i Juda städer.

18 När kung Rehabeam sände ut Adoram, som hade uppsikten över tvångsarbetena, stenade hela Israel honom till döds. Själv måste kung Rehabeam skyndsamt stiga upp i sin vagn och fly till Jerusalem. 19 Så avföll Israel från Davids hus och har varit skilt från det ända till denna dag.

20 När hela Israel fick höra att Jerobeam hade kommit tillbaka, sände de bud och kallade honom till folkförsamlingen och gjorde honom till kung över hela Israel. Ingen höll sig till Davids hus mer än Juda stam.

Shemajas budskap

21 När Rehabeam kom till Jerusalem, kallade han samman hela Juda hus och Benjamins stam, 180 000 utvalda krigare, för att de skulle strida mot Israels hus och vinna tillbaka kungadömet åt Rehabeam, Salomos son. 22 Men Guds ord kom till gudsmannen Shemaja. Han sade: 23 ”Säg till Rehabeam, Salomos son, kung av Juda, och till hela Juda hus och Benjamin och resten av folket: 24 Så säger Herren: Ni ska inte dra upp för att strida mot era bröder, Israels barn. Vänd tillbaka hem, var och en till sitt, för det som har hänt har kommit från mig.” De lyssnade till Herrens ord och vände om och gick sin väg, så som Herren hade befallt.

Jerobeams kalvar i Betel och Dan

25 Jerobeam befäste Shekem i Efraims bergsbygd och bosatte sig där. Därifrån drog han bort och befäste Penuel*. 26 Jerobeam tänkte inom sig: ”Nu kan riket komma tillbaka till Davids hus.

27 För om folket drar upp till Herrens hus i Jerusalem för att offra, kan folket i sitt hjärta vända tillbaka till sin herre Rehabeam, Juda kung. Då dödar de mig och vänder tillbaka till Rehabeam, Juda kung.”

28 Sedan kungen hade rådgjort om detta, lät han göra två kalvar* av guld och sade till folket: ”Nu får det vara nog med era färder upp till Jerusalem. Se, här är din Gud, Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land.” 29 Han ställde upp den ena i Betel* och den andra i Dan*. 30 Detta blev en orsak till synd. Folket gick ända till Dan för att träda fram för den ena av dem. 31 Han byggde också upp offerhöjdshus och gjorde alla slags män ur folket till präster, sådana som inte var leviter*.

32 Jerobeam anordnade en högtid på femtonde dagen i åttonde månaden*, lik högtiden i Juda, och gick då upp till altaret. Han gjorde det i Betel för att offra åt de kalvar som han hade låtit göra. Männen som han hade gjort till offerhöjdspräster lät han göra tjänst i Betel. 33 Till det altare som han hade gjort i Betel steg han alltså upp på femtonde dagen i åttonde månaden, det var den månad som han själv hade valt. Han anordnade då en högtid för Israels barn och steg upp till altaret för att tända offereld.


Fotnoter
12:1Rehabeam   Betyder ”folket breder ut sig”.
12:2Jerobeam   Betyder ”folket ska bli stort” eller ”tvistar med folket”.
12:11skorpiongissel   Kanske en piska med vassa taggar (jfr not till Matt 27:26 ).
12:25Shekem … Penuel   Städer vid nutida Nablus respektive vid Jabbok öster om Jordan (1 Mos 32:31 ). Båda härjades senare av Shishak år 925 f Kr (14:25 ).
12:28kalvar   Ungtjurar, symbol för styrka och virilitet. Guldkalvarna fördömdes strängt av profeterna (Hos 8:5 , se även 2 Mos 32 och 2 Kung 17:16 ). Möjligen tänkt som en ersättning för arken, ”Guds fotpall” (1 Krön 28:2 ), eftersom tjurar i kananeisk mytologi fungerade som gudatroner.
12:29Betel   Ort ca 1-2 mil norr om Jerusalem där patriarkerna mött Gud (1 Mos 12:8 , 28:19 , 35:1 ).
12:29Dan   Stad vid Israels norra gräns som även tidigare hyst avgudabilder (Dom 18:14 ). Dans kalvtempel är utgrävt. Det mätte ca 60 x 45 m och hade ett stort hornförsett altare på en öppen innergård.
12:31leviter   Tempeltjänarnas stam var lojala med Jerusalems tempel (8:4 , 12:27 , 2 Krön 12:13f ).
12:32femtonde dagen i åttonde månaden   Oktober-november, en månad senare än lövhyddohögtiden (3 Mos 23:34 ) då man gick till Jerusalems tempel (5 Mos 16:13f ).

Parallellställen
12:12 Krön 10:1f.
12:21 Kung 11:40.
12:151 Kung 11:11 31f.
12:162 Sam 20:1 Ords 15:1.
12:182 Sam 20:24.
12:212 Krön 11:1f.
12:251 Mos 32:30.
12:282 Mos 32:4 8 2 Kung 17:16.
12:29Dom 18:29f.
12:302 Mos 20:4 1 Kung 14:16 2 Kung 10:29 17:21.
12:311 Kung 13:33 2 Krön 11:15 13:9.
12:323 Mos 23:34f.