× 
 Från
 Till
 Metod

 

Kain och Abel

1 Mannen låg med* sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain. Då sade hon: ”Jag har fått* en man från Herren*.”*

2 Hon födde en son till, Abel, Kains bror. Abel blev herde och Kain blev jordbrukare.

3 Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. 4 Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin hjord, av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer*, 5 men till Kain och hans offer såg han inte.

Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. 6 Och Herren sade till Kain: ”Varför är du vred och varför är din blick så mörk? 7 Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du ska råda över den.”

8 Kain talade med sin bror Abel*, och medan de var ute på marken överföll Kain sin bror och dödade honom. 9 Och Herren sade till Kain: ”Var är din bror Abel?” Han svarade: ”Jag vet inte. Ska jag hålla reda på min bror?” 10 Då sade han: ”Vad har du gjort? Hör, din brors blod ropar till mig från marken! 11 Nu är du förbannad mer än den jord som har öppnat sin mun för att ta emot din brors blod av din hand. 12 När du brukar jorden ska den inte längre ge dig sin gröda. Kringflackande och hemlös ska du vara på jorden.”

13 Kain sade då till Herren: ”Mitt brott är för stort för att förlåtas*. 14 Se, i dag driver du mig bort från åkerjorden, och jag är dold för ditt ansikte. Rotlös och hemlös blir jag på jorden, och vem som helst som möter mig kan döda mig.” 15 Men Herren sade till honom: ”Kain ska bli hämnad sju gånger om, vem som än dödar honom.” Och Herren satte ett tecken* på Kain så att ingen som mötte honom skulle döda honom.

16 Så gick Kain bort från Herrens ansikte och bosatte sig i landet Nod*, öster om Eden.

Kains släkttavla

17 Kain låg med sin hustru, och hon blev havande och födde Henok. Och Kain byggde en stad och kallade den Henok efter sin son.

18 Åt Henok föddes Irad, och Irad blev far till Mehujael. Mehujael blev far till Metushael, och Metushael blev far till Lemek.

19 Lemek tog sig två hustrur, den ena hette Ada och den andra Silla. 20 Ada födde Jabal. Han blev stamfar till dem som bor i tält och är boskapsskötare.

21 Hans bror hette Jubal. Han blev stamfar till alla dem som spelar harpa och flöjt*.

22 Silla födde också en son, Tubal-Kain*. Han var smed och gjorde alla slags redskap av koppar och järn. Tubal-Kains syster hette Naama.

23 Lemek sade till sina hustrur:


”Ada och Silla, hör på mig!
Ni Lemeks hustrur,
lyssna till mina ord:
Jag dödar en man för ett sår
och en ung man för ett blåmärke.
24 Om Kain blir hämnad sju gånger,
blir Lemek det sjuttiosju gånger.”
Set

25 Adam låg återigen med sin hustru, och hon födde en son som hon gav namnet Set. Hon sade: ”Gud har gett* mig en annan avkomling i stället för Abel, eftersom Kain dödade honom.”

26 Också Set fick en son och han gav honom namnet Enosh. Vid den tiden började man åkalla Herrens namn.


Fotnoter
4:1låg med   Ordagrant: ”kände” (hebreiskt uttryck för sexuell gemenskap, även i 4:17 , etc).
4:1Kain … fått   Namnet Kain liknar hebr. kaníti , ”fått/förvärvat”. Han nämns i 1 Joh 3:12 och Jud vers 11 som ett avskräckande exempel.
4:1från HERREN   Annan översättning: ”med HERRENS hjälp”, eller ”nämligen HERRENS man”, dvs den som utlovades i 3:15 .
4:1Abel   Betyder ”vindpust, förgänglighet” (jfr Pred 1:2 ). Som oskyldigt dödad framhålls han i Hebreerbrevet som en förebild till Kristus (Hebr 12:24 ).
4:4såg till Abel och hans offer   Hebr 11:4 förklarar: ”Genom tron bar Abel fram ett bättre offer än Kain”, alltså ett offerlamm som förebild till Kristus (jfr 3:21 , 22:7 , 2 Mos 12:21f , Jes 53:7 , Joh 1:29 ).
4:8talade med sin bror Abel   Många handskrifter och antika översättningar tillägger: ”Låt oss gå ut på marken.”
4:13förlåtas   Annan översättning: ”bäras”.
4:15satte ett tecken   Jfr liknande skyddstecken i Hes 9:4 , Upp 7:3 .
4:16Nod   Betyder ”hemlös” (jfr vers 14).
4:21flöjt   Benflöjten är det tidigaste instrument som påträffats arkeologiskt.
4:22Tubal-Kain   Namnet Tubal (10:2 ) förknippas med Taurusbergen i östra nuvarande Turkiet. Där har metallföremål påträffats redan från stenålderstid, då det förekom kallsmide av ren koppar och meteoritjärn.
4:25Set … gett   Namnet Set betyder ”ge/sätta/ersätta”.

Parallellställen
4:4Hebr 11:4.
4:7Rom 6:12.
4:8Matt 23:35 1 Joh 3:12 Jud v 11.
4:101 Mos 9:5f Hebr 12:24.
4:14Job 15:20f.