× 
 Från
 Till
 Metod

 

Sauls seger över amalekiterna

1 Samuel sade till Saul: ”Det var mig Herren sände att smörja dig till kung över sitt folk Israel. Hör nu Herrens ord. 2 Så säger Herren Sebaot: Jag ska straffa Amalek* för det han gjorde mot Israel, när han ställde sig i vägen för honom då han drog upp ur Egypten. 3 Dra ut och slå amalekiterna och vig* allt de har åt förintelse. Skona dem inte utan döda både män och kvinnor, barn och spädbarn, kor och får, kameler och åsnor.”

4 Saul kallade samman folket och inmönstrade dem i Telaim*: 200 000 man fotfolk och dessutom 10 000 man från Juda. 5 När Saul kom till Amaleks stad ordnade han ett bakhåll i dalen. 6 Han sade till keniterna*: ”Skilj er från amalekiterna och dra bort så att jag inte utrotar er tillsammans med dem. Ni visade ju barmhärtighet mot alla Israels barn när de drog ut ur Egypten.” Då skilde sig keniterna från amalekiterna.

7 Sedan slog Saul amalekiterna från Havila ända fram emot Shur, som ligger öster om Egypten. 8 Han tillfångatog Amaleks kung Agag levande och vigde allt folket åt förintelse med svärd. 9 Men Saul och folket skonade Agag och det bästa och det näst bästa av fåren, korna och lammen, kort sagt, allt som var av värde. Det ville de inte viga åt förintelse. All boskap däremot som var dålig och värdelös vigde de åt förintelse.

Saul förkastas

10 Då kom Herrens ord till Samuel: 11 ”Jag ångrar att jag gjort Saul till kung, för han har vänt sig från mig och inte utfört mina befallningar.” Det bedrövade Samuel och han ropade till Herren hela den natten.

12 Tidigt på morgonen steg Samuel upp och gick för att möta Saul. Man berättade för Samuel att Saul hade kommit till Karmel* och där rest en minnesstod åt sig, och sedan svängt av och fortsatt ner till Gilgal. 13 När Samuel kom till Saul, sade Saul: ”Herren välsigne dig! Jag har nu utfört Herrens befallning.” 14 Men Samuel sade: ”Vad är det då för bräkande av får som ljuder i mina öron, och vad är det för råmande av kor som jag hör?” 15 Saul svarade: ”De tog med dem från amalekiterna. Folket skonade det bästa av fåren och korna för att offra åt Herren din Gud. Men det andra har vi vigt åt förintelse.”

16 Då sade Samuel till Saul: ”Sluta! Jag ska tala om för dig vad Herren sade till mig i natt.” Saul sade till honom: ”Tala.” 17 Samuel sade: ”Var det inte när du var liten i dina egna ögon som du blev ett huvud för Israels stammar och Herren smorde dig till kung över Israel? 18Herren sände i väg dig och sade: Gå och vig dessa syndare, amalekiterna, åt förintelse och strid mot dem tills du gjort slut på dem. 19 Varför har du då inte lyssnat till Herrens röst utan kastat dig över bytet och gjort det som är ont i Herrens ögon?” 20 Saul svarade Samuel: ”Jag har ju lyssnat till Herrens röst och gått den väg som Herren har sänt mig på. Jag har fört hit Agag, Amaleks kung, och vigt amalekiterna åt förintelse. 21 Men folket tog av bytet får och kor, det bästa av det som skulle vigas åt förintelse, för att offra det åt Herren din Gud i Gilgal.”

22 Då sade Samuel: ”Behagar det Herren med brännoffer och slaktoffer lika mycket som att man lyssnar till Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer och lyhördhet bättre än baggars fett, 23 för upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi. Eftersom du har förkastat Herrens ord har han förkastat dig som kung.” 24 Saul sade till Samuel: ”Jag har syndat genom att inte lyda Herrens befallning och dina ord. Jag var rädd för folket och lyssnade till dem. 25 Men förlåt mig nu min synd och vänd tillbaka med mig, så att jag får tillbe Herren.” 26 Samuel sade till Saul: ”Jag vill inte vända tillbaka med dig, för du har förkastat Herrens ord och Herren har förkastat dig: du är inte längre kung över Israel.”

27 När Samuel vände sig om för att gå, grep han tag i hörnet på hans mantel,* och den revs sönder. 28 Samuel sade till honom: ”Herren har i dag ryckt Israels kungarike från dig och gett det till en annan som är bättre än du. 29 Och den Härlige i Israel ljuger inte och ångrar sig inte, för han är inte en människa som ångrar sig.” 30 Saul svarade: ”Jag har syndat. Visa mig nu ändå den äran inför de äldste i mitt folk och inför Israel att du går tillbaka tillsammans med mig, så att jag får tillbe Herren din Gud.” 31 Då gick Samuel tillbaka med Saul, och Saul tillbad Herren.

32 Samuel sade: ”För hit Agag till mig, Amaleks kung.” Då gick Agag med glad min* fram till honom och sade: ”Dödens bitterhet är visst förbi!”. 33 Men Samuel sade: ”Så som ditt svärd har gjort kvinnor barnlösa, så ska din mor bli barnlös bland kvinnor.” Sedan högg Samuel Agag i stycken inför Herren i Gilgal. 34 Sedan begav sig Samuel till Rama och Saul drog upp till sitt hem i Sauls Gibea. 35 Samuel ville inte se Saul mer så länge han levde, för Samuel sörjde över Saul. Och Herren ångrade att han hade gjort Saul till kung över Israel.


Fotnoter
15:2Amalek   Israeliternas arvfiende ”från släkte till släkte” (se 2 Mos 17:16 , 5 Mos 25:17f ).
15:3vig   Hebr. charám innebar att överlåta något åt Herren och avskilja det från människornas värld, ofta genom förintelse.
15:4Telaim   Låg i närheten av Sif (Jos 15:24 ), söder om Hebron nära israeliternas södra gräns.
15:6keniterna   Sydlig nomadstam besläktad med Moses svärfar (Dom 1:16 , 4:11 ).
15:12Karmel   By drygt en mil söder om Hebron (jfr 25:2 ), inte berget Karmel i nordvästra Israel.
15:27grep han tag i hörnet på hans mantel   Troligen kung Saul som grep profeten Samuels mantel, vilket innebar en vädjan (jfr Sak 8:23 ).
15:32med glad min   Annan översättning: ”i bojor”, ”darrande” (så Septuaginta).

Parallellställen
15:11 Sam 9:15f 10:1.
15:22 Mos 17:8f 5 Mos 25:17f.
15:3Jos 6:17f 1 Sam 22:19.
15:64 Mos 10:29 24:21 Dom 1:16 4:11.
15:71 Mos 25:18.
15:84 Mos 24:7.
15:111 Mos 6:6f.
15:171 Sam 9:21 10:1.
15:22Pred 4:17 Hos 6:6 Matt 9:13 12:7.
15:23Hos 4:6.
15:261 Sam 16:1.
15:281 Sam 28:17.
15:294 Mos 23:19 Ps 33:4.