× 
 Från
 Till
 Metod

 

Tempelbygget förbereds

1 Salomo planerade nu att bygga ett hus åt Herrens namn och ett hus åt sig själv till kunglig bostad. 2 Därför avdelade Salomo 70 000 män till bärare och 80 000 till stenhuggare i bergen och 3 600 till arbetsledare över dem.

3 Och Salomo sände bud till Huram*, kungen i Tyrus, och lät säga: ”Gör mot mig som mot min far David, när du sände honom cederträ för att han skulle bygga sig ett hus att bo i. 4 Se, nu vill jag bygga ett hus åt Herren min Guds namn och helga det åt honom. Där ska man tända väldoftande rökelse inför hans ansikte och alltid ha skådebröden upplagda och offra brännoffer morgon och kväll, på sabbaterna, vid nymåne och vid Herren vår Guds högtider. Detta är för all framtid stadgat för Israel. 5 Och huset som jag bygger ska vara stort, för vår Gud är större än alla gudar. 6 Men vem kan bygga ett hus åt honom? Himlarna och himlarnas himmel rymmer honom inte. Vem är jag att bygga ett hus åt honom? Nej, det ska bli en plats där man tänder rökelse inför hans ansikte.

7 Sänd mig nu en konstnärligt begåvad man som kan arbeta med de skickliga hantverkare som jag har hos mig här i Juda och Jerusalem och som min far David har ordnat, kan arbeta i guld, silver, koppar och järn och i purpurrött, karmosinrött och mörkblått garn och dessutom är en duktig träsnidare. 8 Sänd mig också cederträ, cypressträ och algumträ från Libanon, för jag vet att dina tjänare är skickliga i att hugga virke på Libanon. Och mina tjänare kommer att vara tillsammans med dina tjänare 9 för att skaffa mig en stor mängd virke, eftersom huset jag tänker bygga ska vara stort och underbart. 10 För dina tjänares räkning, åt timmermännen som hugger virket, ska jag ge 20 000 korer tröskat vete, 20 000 korer korn, 20 000 bat vin och 20 000 bat* olja.”

11 Kung Huram i Tyrus svarade med en skrivelse som han sände till Salomo: ”Därför att Herren älskar sitt folk har han satt dig till kung över dem.” 12 Och Huram tillade: ”Lovad är Herren, Israels Gud, himlens och jordens Skapare, som har gett kung David en vis son, som är så utrustad med klokhet och förstånd att han kan bygga ett hus åt Herren och ett hus åt sig själv till kunglig bostad. 13 Därför sänder jag nu en konstnärligt begåvad och kunnig man, Huram-Abi. 14 Han är son till en av Dans döttrar, och hans far är en tyrisk man. Han är skicklig att arbeta i guld och silver, i koppar, järn, sten och trä, liksom i purpurrött, mörkblått och karmosinrött garn och fint lingarn, och han kan utföra alla slags sniderier och väva alla slags konstvävnader. Honom kan du låta utföra arbetet tillsammans med dina och min herres, din far Davids, män som är konstnärligt begåvade. 15 Min herre kan nu sända till sina tjänare vetet och kornet, oljan och vinet som han har talat om. 16 Vi ska då hugga virke på Libanon, så mycket du behöver, och forsla det till dig på en flotte på havet till Jafo*. Därifrån kan du själv låta föra det upp till Jerusalem.”

17 Salomo räknade alla främlingar i Israels land, liksom hans far David tidigare hade gjort en räkning av dem. Det visade sig då att de var 153 600. 18 Av dem utsåg han 70 000 till bärare, 80 000 till stenhuggare i bergen och 3 600 till att ha uppsikt över folket och att hålla dem i arbete.


Fotnoter
2:3Huram   Variant av Hiram (jfr 2 Kung 5), som regerade ca 980-947 f Kr.
2:1020 000 korer … 20 000 bat   Ca 4,5 miljoner liter eller dagsransoner av vete och korn, samt 450 000 liter olja och vin. Det sjöfarande Tyrus var beroende av att importera mat, även under nytestamentlig tid (Apg 12:20 ).
2:16Jafo   Nutidens Jaffa, Jerusalems närmaste hamnstad (drygt 5 mil västerut).

Parallellställen
2:21 Kung 5:15f.
2:32 Sam 5:11 1 Kung 5:2f 1 Krön 14:1.
2:43 Mos 24:5f 4 Mos 28:3f.
2:52 Mos 18:11.
2:61 Kung 8:27 2 Krön 6:18 Job 11:7f Jes 66:1 Jer 23:24 Apg 7:48f 17:24.
2:101 Kung 5:11.
2:111 Kung 10:9.
2:121 Mos 1:1 2 Mos 20:11 1 Kung 5:7 Ps 33:6 96:5 102:26 Apg 4:24 14:15 Upp 10:6.
2:141 Kung 7:14.
2:16Esra 3:7.
2:171 Krön 22:2.
2:181 Kung 5:15f.