× 
 Från
 Till
 Metod

 

Davids folkräkning

1 Åter upptändes Herrens vrede mot Israel, och han eggade David mot dem och sade: ”Gå och räkna Israel och Juda.” 2 Då sade kungen till Joab, befälhavaren* för hans här som var med honom: ”Res runt bland Israels alla stammar, från Dan till Beer-Sheba, och räkna folket* så att jag får veta hur många de är.” 3 Joab svarade kungen: ”Må Herren din Gud föröka folket hundrafalt mer än vad det är, och må min herre kungen få se det med egna ögon. Men varför vill min herre kungen göra det här?” 4 Men kungens ord stod fast mot Joab och härförarna. Och Joab och härförarna gav sig i väg på kungens uppdrag för att räkna folket i Israel.

5 De gick* över Jordan och slog läger vid Aroer på högra sidan om staden i Gads dal mot Jaeser. 6 Därifrån kom de till Gilead och Tatim-Hodshis land*. Sedan kom de till Dan-Jaan och vek av mot Sidon. 7 Därefter kom de till Tyrus befästningar och till hiveernas och kananeernas alla städer. De drog vidare till Negev i Juda, ända till Beer-Sheba. 8 När de hade rest runt i hela landet kom de hem efter nio månader och tjugo dagar till Jerusalem. 9 Och Joab meddelade kungen resultatet av folkräkningen: I Israel fanns 800 000 vapenföra män, beväpnade med svärd, och Juda män var 500 000.

Domen över Davids synd

10 Men Davids samvete slog honom när han hade räknat folket, och han sade till Herren: ”Jag har syndat svårt genom det jag har gjort. Men Herre, förlåt nu din tjänares skuld, för jag har handlat mycket dåraktigt.”

11 När David steg upp på morgonen kom Herrens ord till profeten Gad,* Davids siare. Han sade: 12 ”Gå och säg till David: Så säger Herren: Tre saker lägger jag fram för dig. Välj en av dem som jag ska göra mot dig.” 13 Då gick Gad in till David och meddelade honom detta och sade till honom: ”Ska det komma svält i ditt land i sju* år? Eller ska du fly i tre månader för dina fiender medan de förföljer dig? Eller ska pest drabba ditt land i tre dagar? Bestäm nu vilket svar jag ska ge honom som har sänt mig.”

14 David svarade Gad: ”Jag är i svår vånda. Men låt oss falla i Herrens hand, för hans barmhärtighet är stor. I människors hand vill jag inte falla.” 15Herren sände då pest i Israel, från morgonen fram till den bestämda tiden, och sjuttiotusen personer av folket dog från Dan till Beer-Sheba. 16 Men när ängeln räckte ut sin hand över Jerusalem för att ödelägga det, ångrade Herren det onda och sade till ängeln som fördärvade folket: ”Det är nog! Dra tillbaka din hand.” Herrens ängel var då vid jebusiten Araunas tröskplats. 17 Men när David fick se ängeln som slog folket sade han till Herren: ”Det är jag som har syndat, det är jag som har gjort fel. Men dessa får, vad har de gjort? Låt din hand drabba mig och min fars hus.”

David bygger ett altare åt Herren

18 Gad kom till David samma dag och sade till honom: ”Gå och res ett altare åt Herren på jebusiten Araunas* tröskplats.”*19 David gick i väg som Herren hade befallt genom Gad.

20 När Arauna blickade ut och fick se kungen och hans tjänare komma till honom, gick han ut och föll ner till marken på sitt ansikte för kungen. 21 Arauna sade: ”Varför kommer min herre kungen till sin tjänare?” David svarade: ”För att köpa tröskplatsen av dig och där bygga ett altare åt Herren så att plågan upphör bland folket.” 22 Då sade Arauna till David: ”Min herre kungen får ta till sitt offer vad han önskar. Här är boskapen till brännoffer, och här är tröskvagnarna och boskapens ok till ved. 23 Alltsammans, o konung, ger Arauna till kungen.” Och Arauna sade till kungen: ”Må Herren din Gud vara nådig mot dig.”

24 Men kungen svarade Arauna: ”Nej, jag vill köpa det av dig till ett bestämt pris, för jag vill inte offra åt Herren min Gud brännoffer som jag har fått för intet.” Så köpte David tröskplatsen och boskapen för femtio siklar silver*. 25 Och David byggde där ett altare åt Herren och offrade brännoffer och gemenskapsoffer. Och Herren hörde bönerna för landet, och plågan avvärjdes från Israel.


Fotnoter
24:2Joab, befälhavaren   Andra handskrifter: ”Joab och befälhavarna”.
24:2räkna folket   Folkräkningar var impopulära, eftersom de ofta förknippades med krigstjänst eller skatt (2 Mos 30:13 , Luk 2:1 ).
24:5De gick   Den beskrivna resrutten gick österut och sedan motsols runt landet.
24:6Tatim-Hodshis land   Andra handskrifter: ”hetiternas land i riktning mot Kadesh”.
24:11Gad   Betyder ”lycka” (jfr 1 Mos 30:11 ). Hade varnat David tidigare (1 Sam 22:5 ).
24:13sju   Andra handskrifter: ”tre”.
24:18Arauna   Motsvarar kanske ewrine , ”herreman” på hurritiska som kan ha varit jebusiternas språk.
24:18tröskplats   Marken låg strax norr om Davids stad där templet senare restes (2 Krön 3:1 ).
24:24femtio siklar silver   Drygt ett halvt kg eller fem årslöner för arbetaren (jfr Dom 17:10 ). Den högre summan som nämns i 1 Krön 21:25 (600 siklar guld) gällde troligen hela markområdet, inte bara tröskplatsen.

Parallellställen
24:11 Krön 21:1f.
24:22 Mos 30:12f Dom 20:1.
24:55 Mos 2:36 Jos 13:16.
24:61 Mos 14:14 Jos 19:28.
24:91 Krön 27:24.
24:102 Sam 12:13.
24:111 Sam 9:9 22:5.
24:13Jer 29:17 Hes 6:11f.
24:151 Krön 21:14.
24:162 Mos 12:23.
24:174 Mos 16:22.
24:251 Krön 22:1 2 Krön 3:1.