× 
 Från
 Till
 Metod

 

Rena och orena djur

1 Och Herren talade till Mose och Aron. Han sade: 2 Säg till Israels barn: Detta är de djur som ni får äta bland alla fyrfotadjur på jorden: 3 Alla de djur som har helt kluvna klövar och som idisslar får ni äta. 4 Men av de djur som idisslar och av dem som har kluvna klövar ska ni inte äta dessa:


kamelen, för den idisslar
men har inte kluvna klövar,
så den ska vara oren för er,
5 klippgrävlingen, för den idisslar
men har inte kluvna klövar,
så den ska vara oren för er,
6 haren,* för den idisslar
men har inte kluvna klövar,
så den ska vara oren för er,
7 svinet*, för det har helt kluvna klövar
men idisslar inte,
så det ska vara orent för er.

8 Köttet av dessa djur ska ni inte äta, och ni ska inte heller röra vid deras döda kroppar. De ska vara orena för er.

9 Detta får ni äta av det som är i vattnet: Allt i vattnet, sjöarna och floderna som har fenor och fjäll, det får ni äta. 10 Men allt i sjöarna och floderna som inte har fenor och fjäll av allt det som rör sig och lever i vattnet, det ska ni betrakta som något avskyvärt. 11 De ska vara avskyvärda för er. Av deras kött ska ni inte äta, och deras döda kroppar ska ni avsky. 12 Allt i vattnet som inte har fenor och fjäll ska vara avskyvärda för er.

13 Dessa fåglar* ska ni räkna som avskyvärda, de ska inte ätas, de är avskyvärda: örnen, lammgamen, havsörnen, 14 gladan, falken med dess arter, 15 korpen med dess arter, 16 strutsen, tahemasfågeln, fiskmåsen, höken med dess arter, 17 ugglan, dykfågeln, uven, 18 tinsemetfågeln, pelikanen, 19 asgamen, storken, regnpiparen med dess arter, härfågeln och fladdermusen.

20 Alla de flygande smådjur som går på alla fyra ska vara avskyvärda för er. 21 Av alla de flygande smådjur som går på alla fyra får ni endast äta dem som ovanför sina fötter har två ben att hoppa med på jorden. 22 Dessa får ni äta bland gräshopporna*: arbe med dess arter, soleam med dess arter, hargol med dess arter och hagab med dess arter. 23 Men alla andra flygande smådjur som har fyra fötter ska vara avskyvärda för er.

24 Var och en som rör vid den döda kroppen av något av följande djur drar på sig orenhet och ska vara oren ända till kvällen, 25 och var och en som har burit bort någon sådan död kropp ska tvätta sina kläder och vara oren ända till kvällen: 26 Alla de fyrfotadjur som har klövar, men inte helt kluvna, och som inte idisslar, de ska vara orena för er. Var och en som rör vid dem blir oren. 27 Och alla slags fyrfotadjur som går på tassar ska vara orena för er. Var och en som rör vid deras döda kroppar ska vara oren ända till kvällen. 28 Den som bär bort en sådan död kropp ska tvätta sina kläder och vara oren ända till kvällen. De ska vara orena för er.

29 Bland de smådjur som rör sig på marken ska dessa vara orena för er: vesslan, jordråttan, de olika slagen av ödlor, 30 geckoödlan, landkrokodilen, letaödlan, sandödlan och kameleonten. 31 Bland alla smådjur ska dessa vara orena för er. Var och en som rör vid dem när de är döda ska vara oren ända till kvällen.

32 Allt som ett sådant djur faller på när det är dött blir orent, vare sig det är något slags träkärl eller kläder, något av skinn eller en säck eller vilken annan sak det kan vara som används till något behov. Man ska lägga det i vatten, och det ska vara orent ända till kvällen, då det blir rent. 33 Om något sådant faller ner i ett lerkärl blir allt som är i det orent, och ni ska slå sönder kärlet. 34 All mat man äter som är tillredd med vatten från ett sådant kärl är oren, och all dryck man dricker ur ett sådant kärl blir oren av det. 35 Allt som en sådan död kropp faller på blir orent. Är det en ugn eller öppen eldstad ska den förstöras, eftersom den blir oren. Den ska vara oren för er. 36 Men en källa eller en brunn, en plats dit vatten samlas, ska förbli ren. Men om någon rör vid själva den döda kroppen blir han oren. 37 Om en sådan död kropp faller på något slags utsäde, något man sår, förblir det rent. 38 Men om vatten har kommit på säden och en sådan död kropp sedan faller på den, ska den vara oren för er.

39 Om något fyrfotadjur som får ätas av er, dör, ska den som rör vid den döda kroppen vara oren ända till kvällen. 40 Den som äter kött av en sådan död kropp ska tvätta sina kläder och vara oren ända till kvällen. Den som bär bort den döda kroppen ska tvätta sina kläder och vara oren ända till kvällen.

41 Alla slags smådjur som rör sig på jorden är avskyvärda, de får inte ätas. 42 Varken av det som går på buken eller av det som går på fyra eller flera fötter bland alla de smådjur som rör sig på jorden ska ni äta något, för de är avskyvärda. 43 Gör er inte själva avskyvärda genom något av dessa kryp. Dra inte på er orenhet genom sådana, så att ni blir orena genom dem, 44 för jag är Herren er Gud. Ni ska hålla er heliga och vara heliga, för jag är helig*. Orena er inte genom något av de smådjur som rör sig på jorden, 45 för jag är Herren som har fört er upp ur Egyptens land för att vara er Gud. Så ska ni nu vara heliga, för jag är helig.

46 Detta är lagen om fyrfotadjuren, om fåglarna, om alla slags levande varelser som rör sig i vattnet och om alla slags smådjur som rör sig på jorden. 47 Den visar hur man ska kunna skilja mellan orent och rent, mellan de djur som får ätas och de som inte får ätas.


Fotnoter
11:5fklippgrävlingen … haren   Dessa kunde identifieras genom sina munrörelser som liknar idisslarnas, även om de inte tillhör de egentliga idisslarna. Haren äter också sin avföring för att utvinna dess näring en andra gång, vilket kan betraktas som en sorts idissling.
11:7svinet   Förknippades med offer till underjordens gudar (jfr Jes 65:4 ). Ansågs därför orent även bland assyrier och hetiter, men åts annars allmänt av de icke-judiska folken.
11:13fåglar   Arterna kan inte alltid identifieras med säkerhet. Bland fåglarna (hebr. of , ”flygare”) räknades i bibelhebreiskan även fladdermusen (vers 19).
11:22gräshopporna   De nämnda arterna kan idag inte identifieras med säkerhet.
11:44Ni ska … vara heliga, för jag är helig   Citeras av Petrus i 1 Petr 1:16 .

Parallellställen
11:25 Mos 14:4f.
11:95 Mos 14:9f.
11:135 Mos 14:12f.
11:243 Mos 5:2.
11:403 Mos 17:15.
11:443 Mos 19:2 20:7 1 Petr 1:16.