× 
 Från
 Till
 Metod

 

Kvinnors rening när de fött barn

1Herren talade till Mose. Han sade: 2 Säg till Israels barn: När en kvinna blir havande och föder en pojke, ska hon vara oren i sju dagar, lika många dagar som vid sin månadsrening ska hon vara oren. 3 På åttonde dagen ska hans förhud omskäras. 4 Sedan ska kvinnan stanna hemma i trettiotre dagar, under sitt reningsflöde*. Hon får inte röra vid något som är heligt och inte heller komma till helgedomen förrän hennes reningsdagar är över. 5 Men om det är en flicka som hon har fött, ska kvinnan vara oren i två veckor som vid sin månadsrening. Sedan ska hon stanna hemma i sextiosex dagar under sitt reningsflöde.

6 När hennes reningsdagar är över efter att hon fött son eller dotter ska hon komma till uppenbarelsetältets ingång, till prästen, med ett årsgammalt lamm som brännoffer och en ung duva eller turturduva som syndoffer. 7 Prästen ska offra det inför Herrens ansikte och bringa försoning för henne, så blir hon ren från sitt blodflöde. Detta är lagen om en barnaföderska, både när hon har fött en pojke och när hon har fött en flicka.

8 Men om hon inte har råd med ett får, ska hon ta två turturduvor eller två unga duvor*, en till brännoffer och en till syndoffer. Prästen ska så bringa försoning för henne och hon blir ren.


Fotnoter
12:4trettiotre dagar … reningsflöde   Blödningar kan fortsätta i flera veckor efter förlossningen. Även andra folk som perser och greker iakttog en reningstid om 40 dagar (7+33).
12:8två turturduvor eller två unga duvor   Detta fattigoffer frambar Josef och Maria efter att hon fött Jesus (se Luk 2:24 ).

Parallellställen
12:23 Mos 15:19 18:19.
12:31 Mos 17:12 Luk 2:21 Joh 7:22f.
12:6Luk 2:22f.
12:83 Mos 5:7 Luk 2:24.