× 
 Från
 Till
 Metod

 

Orena flytningar hos en man

1Herren talade till Mose och Aron. Han sade: 2 Säg till Israels barn: 3 Om någon får flytning från sin kropp är hans flytning oren. Detta är vad som gäller om hans orenhet så länge flytningen pågår: Vare sig hans kropp avsöndrar flytningen eller stänger sig för flytningen är han oren.

4 Allt som den sjuke ligger på blir orent, och allt som han sitter på blir orent. 5 Den som rör vid något som han legat på ska tvätta sina kläder och bada i vatten och vara oren ända till kvällen.

6 Den som sätter sig på något som den sjuke suttit på ska tvätta sina kläder och bada i vatten och vara oren ända till kvällen. 7 Den som rör vid den sjukes kropp ska tvätta sina kläder och bada i vatten och vara oren ända till kvällen. 8 Om den sjuke spottar på någon som är ren, ska denne tvätta sina kläder och bada i vatten och vara oren ända till kvällen. 9 Varje sadel som den sjuke sitter på när han rider blir oren. 10 Var och en som rör vid något vad det än är som har legat under honom ska vara oren ända till kvällen, och den som bär bort något sådant ska tvätta sina kläder och bada i vatten och vara oren ända till kvällen. 11 Var och en som den sjuke rör vid utan att ha sköljt sina händer i vatten ska tvätta sina kläder och bada i vatten och vara oren ända till kvällen.

12 Ett lerkärl som den sjuke rör vid ska slås sönder, och varje träkärl ska sköljas i vatten.

13 När den som har flytning blir fri från sin flytning, ska han räkna sju dagar för att förklaras ren. Därefter ska han tvätta sina kläder och bada sin kropp i rinnande vatten. Då blir han ren.

14 På åttonde dagen ska han ta två turturduvor eller två unga duvor och komma inför Herrens ansikte, till uppenbarelsetältets ingång, och han ska ge dem åt prästen. 15 Och prästen ska offra dem, den ena till syndoffer och den andra till brännoffer. Så ska prästen bringa försoning för honom inför Herrens ansikte till rening från hans flytning.

16 Om en man har haft sädesuttömning, ska han bada hela sin kropp i vatten och vara oren ända till kvällen. 17 Alla kläder och allt av skinn som sädesuttömningen kommit på ska tvättas i vatten och vara orent ända till kvällen. 18 När en man har legat med en kvinna och sädesuttömning har skett, ska de båda bada i vatten och vara orena ända till kvällen.

Orena flytningar hos en kvinna

19 När en kvinna har sin flytning och det kommer blod från hennes kropp, ska hon vara oren i sju dagar. Var och en som rör vid henne ska vara oren ända till kvällen.

20 Allt som hon ligger på under sin månadsrening blir orent, och allt som hon sitter på blir orent. 21 Var och en som rör vid det som hon legat på ska tvätta sina kläder och bada i vatten och vara oren ända till kvällen. 22 Var och en som rör vid något som hon suttit på ska tvätta sina kläder och bada i vatten och vara oren ända till kvällen. 23 Om någon sak läggs på det som hon har legat eller suttit på och någon sedan rör vid det, ska han vara oren ända till kvällen. 24 Om en man ligger med henne och något av hennes månadsblödning kommer på honom, ska han vara oren i sju dagar, och allt som han ligger på blir orent.

25 Om en kvinna har blödningar under en längre tid*, utan att det är hennes månadsrening, eller om hon har blödningar utöver tiden för sin månadsrening, ska samma regler gälla för henne som under tiden för hennes månadsrening. Hon är oren. 26 Allt som hon ligger på så länge hennes blödningar varar ska behandlas som det hon ligger på under sin månadsrening, och allt som hon sitter på blir orent liksom under hennes månadsrening. 27 Och var och en som rör vid något av det blir oren. Han ska tvätta sina kläder och bada i vatten och vara oren ända till kvällen.

28 När hon blir ren från blödningen ska hon räkna sju dagar, och sedan är hon ren. 29 På åttonde dagen ska hon ta två turturduvor eller två unga duvor och bära dem till prästen, till uppenbarelsetältets ingång. 30 Prästen ska offra den ena till syndoffer och den andra till brännoffer. Så ska prästen bringa försoning för henne inför Herrens ansikte till rening från hennes orena blödning.

31 Ni ska skilja Israels barn från deras orenhet, så att de inte måste dö i sin orenhet, om de orenar mitt tabernakel som står mitt ibland dem.

32 Detta är lagen om den som har flytning och om den som har sädesuttömning så att han därigenom blir oren, 33 och om den kvinna som har sin månadsrening och om den man eller kvinna som har någon flytning, samt om en man som ligger med en oren kvinna.


Fotnoter
15:25blödningar under en längre tid   Botades vid ett tillfälle av Jesus (Mark 5:25f ).

Parallellställen
15:193 Mos 18:19 20:18 Hes 18:6.
15:314 Mos 5:2f.