× 
 Från
 Till
 Metod

 

Den stora försoningsdagen

1Herren talade till Mose efter att Arons båda söner hade dött, de som dog när de trädde fram inför Herrens ansikte. 2 Och Herren sade till Mose: Säg till din bror Aron att han inte när som helst får gå in i helgedomen innanför förhänget framför nådastolen* på arken, så att han inte dör. För jag kommer att uppenbara mig i molnet över nådastolen.

3 Detta ska Aron ha med sig när han går in i helgedomen: en ungtjur till syndoffer och en bagge till brännoffer. 4 Han ska ta på sig en helig tunika av linne* och ha byxor av linne på sin kropp, och han ska spänna på sig ett bälte av linne och vira en turban av linne om huvudet. Detta är de heliga kläderna, och innan han tar dem på sig ska han bada sin kropp i vatten. 5 Av israeliternas församling ska han ta emot två bockar till syndoffer och en bagge till brännoffer.

6 Och Aron ska föra fram sin egen syndoffertjur och bringa försoning för sig själv* och sitt hus.

7 Sedan ska han ta de två bockarna och ställa dem inför Herrens ansikte, vid ingången till uppenbarelsetältet. 8 Aron ska dra lott om de båda bockarna: en lott för Herren och en lott för att ta bort synden.*

9 Den bock som lotten bestämmer åt Herren ska Aron föra fram och offra till syndoffer.

10 Men den bock som lotten bestämmer för att ta bort synden ska ställas levande inför Herrens ansikte, för att försoning ska bringas genom honom. Och sedan ska han sändas i väg ut i öknen för att ta bort synden.

11 Aron ska föra fram sin syndoffertjur och bringa försoning för sig själv och sitt hus. Han ska slakta sin syndoffertjur. 12 Sedan ska han ta ett fyrfat, fullt med glöd från altaret som står inför Herrens ansikte. Han ska fylla sina händer med krossad, väldoftande rökelse och bära in det innanför förhänget. 13 Han ska lägga rökelsen på elden inför Herren, så att ett moln av rökelse täcker nådastolen över vittnesbördet. Då ska han inte dö. 14 Och han ska ta av tjurens blod och stänka det med sitt finger framtill på nådastolen. Sju gånger ska han stänka blodet framför nådastolen med sitt finger.

15 Sedan ska han slakta folkets syndofferbock och bära in dess blod innanför förhänget, och han ska göra med blodet som han gjorde med tjurens blod. Han ska stänka det på nådastolen och framför nådastolen. 16 Så ska han bringa försoning för helgedomen och rena den från Israels barns orenheter och brott, från alla deras synder. På samma sätt ska han göra med uppenbarelsetältet, som har sin plats hos dem mitt ibland deras orenheter. 17 Ingen människa får vara i uppenbarelsetältet från det att han går in för att bringa försoning i helgedomen tills han går ut. Så ska han bringa försoning för sig själv och sitt hus och för Israels hela församling.

18 Sedan ska han gå ut till altaret som står inför Herrens ansikte och bringa försoning för det. Han ska ta av tjurens blod och av bockens blod och stryka på altarets horn runt omkring, 19 och han ska stänka av blodet på altaret med sitt finger sju gånger och rena och helga det från Israels barns orenheter.

20 När Aron har fullbordat försoningen för helgedomen, uppenbarelsetältet och altaret, ska han föra fram den levande bocken. 21 Och Aron ska lägga båda händerna på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar, alla deras brott och alla deras synder. Han ska lägga dem på bockens huvud och sedan sända i väg den ut i öknen genom en man som hålls redo för det. 22 Bocken ska bära alla deras missgärningar på sig ut i ödemarken, och man ska släppa bocken ute i öknen.

23 Sedan ska Aron gå in i uppenbarelsetältet och ta av sig linnekläderna, som han hade klätt sig i när han gick in i helgedomen, och han ska lämna dem där. 24 Han ska bada sin kropp i vatten på en helig plats och ta på sig sina vanliga kläder. Sedan ska han gå ut och offra sitt eget brännoffer och folkets brännoffer och bringa försoning för sig och för folket. 25 Fettet av syndofferdjuret ska han bränna på altaret. 26 Och den som sände i väg bocken för att ta bort synden ska tvätta sina kläder och bada sin kropp i vatten. Därefter får han komma in i lägret.

27 Syndoffertjuren och syndofferbocken vars blod bars in för att bringa försoning i helgedomen ska föras bort utanför lägret*, och man ska bränna upp dem i eld med deras hud, kött och orenhet. 28 Den som bränner upp det ska tvätta sina kläder och bada sin kropp i vatten. Därefter får han komma in i lägret.

29 Detta ska för er vara en evig stadga: I sjunde månaden, på tionde dagen* i månaden, ska ni fasta och inte utföra något arbete, varken den infödde eller främlingen som bor ibland er. 30 För på den dagen ska försoning bringas för att rena er. Från alla era synder ska ni renas inför Herrens ansikte. 31 En vilosabbat ska den vara för er, och ni ska fasta. Detta ska vara en evig stadga. 32 Den präst som har blivit smord och invigd till att vara präst i sin fars ställe ska bringa försoning. Han ska ta på sig linnekläderna, de heliga kläderna, 33 och bringa försoning för det allra heligaste och försoning för uppenbarelsetältet och altaret, och han ska bringa försoning för prästerna och allt folket i församlingen.

34 Detta ska för er vara en evig stadga, så att försoning bringas för Israels barn en gång om året för alla deras synder.


Fotnoter
16:2nådastolen   Traditionell översättning av hebr. kappóret , ”försoningsplats”. Offerblodet (vers 14-15) stänktes på arkens gyllene lock (2 Mos 25:17f ), den ”fotpall” (1 Krön 28:2 ) över vilken Gud uppenbarade sig (4 Mos 7:89 ). Förebild till Jesus (Rom 3:25 ).
16:4helig tunika av linne   En enklare dräkt än översteprästens fulla skrud (vers 24, 2 Mos 28:2f ).
16:6försoning för sig själv   Varje mänsklig överstepräst behövde rening från egen synd (jfr Hebr 7:27 ).
16:8att ta bort synden   Hebr. ez azél , ”bock som går bort” med folkets synder (översätts så även i Septuaginta, jfr vers 22). Mindre trolig är den senare tolkning som här ser ett namn på en demon (”Azazel”). Sedvänjor kring en ”syndabock” fanns även bland andra folk, t ex hetiterna. Joh 1:29 knyter an genom att beskriva Kristus som ”Guds lamm som tar bort världens synd”.
16:27utanför lägret   Citeras i Hebr 13:11 som förebild till det utanförskap som Kristus och hans trogna får lida.
16:29sjunde månaden … på tionde dagen   Försoningsdagen infaller i september eller oktober.

Parallellställen
16:13 Mos 10:1f.
16:2Hebr 9:7 25 10:19f.
16:33 Mos 4:3.
16:122 Mos 30:34f Hebr 9:7f.
16:14Hebr 9:13f 10:4.
16:17Hebr 9:7.
16:182 Mos 30:10.
16:273 Mos 4:11f 6:30 Hebr 13:11.
16:293 Mos 23:27f 4 Mos 29:7f.