× 
 Från
 Till
 Metod

 

Matoffret

1 När någon vill bära fram ett matoffer* åt Herren, ska hans offer bestå av fint mjöl. Han ska hälla olja* på det och lägga rökelse ovanpå. 2 Han ska bära fram det till Arons söner, prästerna, och prästen ska ta en handfull av mjölet och oljan samt all rökelsen och bränna det på altaret som ett påminnelseoffer. Det är ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren.

3 Det som är över av matoffret ska tillhöra Aron och hans söner*. Bland Herrens eldsoffer är det högheligt.

4 När du vill bära fram ett matoffer av det som bakas i ugn, ska det vara av fint mjöl, osyrade kakor blandade med olja och osyrade tunnkakor smorda med olja. 5 Om ditt offer är ett matoffer som tillreds på plåt, ska det vara av fint mjöl, osyrat och blandat med olja. 6 Du ska bryta sönder det i stycken och hälla olja på det. Det är ett matoffer. 7 Om ditt offer är ett matoffer som tillreds i panna, ska det tillredas av fint mjöl med olja. 8 Varje matoffer som är tillrett på något av dessa sätt ska du föra fram till Herren. Det ska bäras fram till prästen och han ska ta det till altaret. 9 Sedan ska prästen ta den del av matoffret som utgör påminnelseoffret och bränna det på altaret. Det är ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren. 10 Det som blir över av matoffret ska tillhöra Aron och hans söner. Bland Herrens eldsoffer är det högheligt.

11 Inget matoffer som ni bär fram åt Herren ska vara syrat, för ni ska inte bränna något av surdeg* eller honung som eldsoffer åt Herren. 12 Som förstlingsoffer ska ni bära fram sådant åt Herren, men på altaret får det inte komma för att vara en ljuvlig doft. 13 Alla dina matoffer ska du beströ med salt*. Du ska inte låta saltet i din Guds förbund fattas på ditt matoffer. Till alla dina offer ska du offra salt.

14 Om du vill bära fram ett matoffer åt Herren av den första skörden, ska du till ett sådant matoffer bära fram ax av grönskuren säd, rostade över eld och sönderstötta. 15 Du ska hälla olja på offret och lägga rökelse på det. Det är ett matoffer. 16 Prästen ska som påminnelseoffer bränna en del av de sönderstötta axen och oljan tillsammans med all rökelsen. Det är ett eldsoffer åt Herren.


Fotnoter
2:1matoffer   Hebr. minchá kan också översättas ”hyllningsgåva/tribut”.
2:1mjöl … olja   Vetemjöl och olivolja var den dagliga stapelfödan (1 Kung 17:12 ).
2:3tillhöra Aron och hans söner   Prästerna hade sin försörjning genom andelar av offren (4 Mos 18:8f ).
2:11surdeg   Kom att symbolisera jäsande synd (2 Mos 12:15f , Luk 12:1 , 1 Kor 5:6f ).
2:13salt   Motverkar förruttnelse och symboliserade därför renhet och förbundstrohet (jfr 4 Mos 18:19 , Matt 5:13 ), även bland omkringliggande folk.

Parallellställen
2:13 Mos 6:14f.
2:123 Mos 23:17 2 Krön 31:5.
2:13Hes 43:24.
2:143 Mos 23:10f.