× 
 Från
 Till
 Metod

 

Prästernas helighet

1Herren sade till Mose: Tala till prästerna, Arons söner, och säg: En präst får inte orena sig genom någon död bland sitt folk 2 utom genom sina närmaste släktingar: sin mor, sin far, sin son, sin dotter, sin bror 3 eller genom sin syster, om hon var jungfru och stod honom nära och inte tillhörde någon man. I sådant fall får han dra på sig orenhet genom henne. 4 Eftersom han är en ledare bland sitt folk, får han inte dra på sig orenhet och göra sig ohelig.

5 Prästerna får inte som tecken på sorg raka någon del av sitt huvud, raka av kanten av sitt skägg eller rista något märke på sin kropp. 6 De ska vara heliga inför sin Gud och får inte ohelga sin Guds namn, för de bär fram Herrens eldsoffer, sin Guds mat. Därför ska de vara heliga.

7 Ingen av dem ska ta till hustru* en prostituerad eller en vanärad kvinna. De ska inte heller ta till hustru en kvinna som blivit förskjuten av sin man*, för prästen är helgad åt sin Gud. 8 Därför ska du hålla honom helig, för han bär fram din Guds mat. Han ska vara helig för dig, för jag, Herren som helgar er, är helig.

9 Om en dotter till en präst vanärar sig genom att begå otukt, vanärar hon sin far. Hon ska brännas upp i eld.

10 Den som är överstepräst bland sina bröder, den som fått smörjelseoljan utgjuten på sitt huvud och blivit vigd med rätt att bära prästkläderna, ska inte ha sitt hår oordnat eller riva sönder sina kläder. 11 Han ska inte gå in till någon död. Varken genom sin far eller sin mor får han orena sig. 12 Han ska inte heller gå ut ur helgedomen och inte ohelga sin Guds helgedom, för den vigning han fick genom sin Guds smörjelseolja är över honom. Jag är Herren.

13 Till hustru ska han ta en kvinna som är jungfru. 14 Han får inte ta en änka eller en frånskild kvinna, eller en vanärad kvinna, en prostituerad. Han ska ta en jungfru av sitt eget folk till hustru, 15 så att han inte ohelgar sina efterkommande bland sitt eget folk, för jag är Herren som helgar honom.

16Herren talade till Mose. Han sade: 17 Säg till Aron: Av dina avkomlingar i kommande släkten ska ingen som har någon defekt* träda fram för att frambära sin Guds mat. 18 Ingen som har någon defekt får träda fram, ingen som är blind eller halt eller vanställd i ansiktet eller har någon lem för stor, 19 ingen med bruten arm eller brutet ben, 20 ingen som har puckelrygg eller är dvärg eller som har fel på ögat* eller skabb eller något annat utslag eller är kastrerad. 21 Av prästen Arons avkomlingar ska ingen som har någon defekt gå fram för att offra Herrens eldsoffer. Har han en defekt får han inte gå fram för att offra sin Guds mat. 22 Han får äta sin Guds mat, både det som är högheligt och det som är heligt. 23 Men eftersom han har en defekt ska han inte gå in till förhänget eller gå fram till altaret så att han ohelgar mina heliga ting, för jag är Herren som helgar dem.

24 Detta talade Mose till Aron och hans söner och alla Israels barn.


Fotnoter
21:7hustru   Även prästens familj skulle återspegla Guds helighet (jfr Ef 5:26f , Tit 1:6 ).
21:7förskjuten av sin man   T ex på grund av eget äktenskapsbrott (jfr 5 Mos 24:1 med not).
21:17ingen som har någon defekt   Liksom offerdjuret (22:20f ) skulle även den offrande prästen vara felfri och hel som en förebild till Kristus (Heb 7:26 , 1 Petr 1:19 ).
21:20fel på ögat   Syftar på någon slags synlig defekt i ögat, kanske en fläck eller inflammation.

Parallellställen
21:14 Mos 6:6f Hes 44:25.
21:53 Mos 19:27f Hes 44:20.
21:73 Mos 21:14 Hes 44:22.
21:102 Mos 28:41 3 Mos 8:12 10:6.
21:122 Mos 29:7 3 Mos 10:7.
21:143 Mos 21:7 Hes 44:22.
21:224 Mos 18:8f.