× 
 Från
 Till
 Metod

 

Förbjudna sorgetecken

1 Ni är Herren er Guds barn. Ni ska inte rista märken på er eller göra er skalliga ovanför pannan för de döda, 2 för du är ett folk som är helgat åt Herren din Gud, och dig har Herren utvalt till att vara hans egendomsfolk bland alla folk på jorden.

Rena och orena djur

3 Du ska inte äta något avskyvärt. 4 Dessa djur får ni äta: oxe, får, get, hjort, 5 gasell, dovhjort, stenbock, dison, teoantilop och semer. 6 Alla djur med klövar, kluvna i två halvor, och som idisslar får ni äta. 7 Men dessa får ni inte äta av dem som idisslar och av dem som har kluvna klövar: kamelen, haren och klippgrävlingen*, för även om de idisslar har de inte klövar. De är orena för er. 8 Inte heller svinet*, för även om det har klövar idisslar det inte. Det är orent för er. Ni ska inte äta av deras kött och inte röra deras döda kroppar.

9 Av allt det som lever i vattnet får ni äta detta: Allt som har fenor och fjäll får ni äta. 10 Men ni ska inte äta det som saknar fenor och fjäll. Det är orent för er.

11 Alla rena fåglar får ni äta. 12 Men dessa fåglar* ska ni inte äta: örnen, lammgamen, havsörnen, 13 raafågeln, falken, gladan med dess arter, 14 alla slags kråkfåglar, 15 strutsen, tahemasfågeln, fiskmåsen, höken med dess arter, 16 ugglan, uven, tinsemetfågeln, 17 pelikanen, asgamen, dykfågeln, 18 storken, hägern med dess arter, härfågeln och fladdermusen. 19 Alla flygande smådjur är orena för er. De ska inte ätas. 20 Men alla rena flygande djur får ni äta. 21 Ni ska inte äta något självdött. Du får ge sådant åt främlingen som bor inom dina portar, han får äta det, eller sälja det till utlänningen, för du är ett folk som är helgat åt Herren din Gud.

Du ska inte koka en killing i mjölken från dess mor*.

Tionde

22 Av all säd som varje år växer på din åker ska du ge tionde. 23 Du ska äta ditt tionde* inför Herren din Guds ansikte på den plats som han utväljer till boning åt sitt namn: tiondet av din säd, ditt vin och din olja, liksom det förstfödda av dina kor och får, så att du lär dig att alltid frukta Herren din Gud.

24 Men om du har för lång väg så att du inte kan föra dit ditt tionde, eftersom den plats som Herren din Gud utväljer för att där fästa sitt namn ligger för långt bort för dig, när Herren din Gud nu välsignar dig, 25 så kan du sälja ditt tionde, ta pengarna i handen och gå till den plats som Herren din Gud utväljer. 26 Och för pengarna kan du köpa* vad du önskar, kor, får, vin, starka drycker eller vad du i övrigt kan önska. Du ska sedan äta där inför Herren din Guds ansikte och glädja dig med ditt husfolk. 27 Leviten som bor inom dina portar ska du då inte glömma bort, för han har ingen lott eller arvedel tillsammans med dig.

28 Vid slutet av vart tredje år ska du ta undan hela tiondet av din avkastning det året och lägga upp det inom dina portar. 29 Sedan ska leviten komma, han som inte har någon lott eller arvedel tillsammans med dig, och även främlingen, den faderlöse och änkan, som bor inom dina portar, och de ska äta och bli mätta. Då ska Herren din Gud välsigna dig i allt det arbete du utför.


Fotnoter
14:7haren och klippgrävlingen   Har beteende som liknar idisslarnas. Se not till 3 Mos 11:5 .
14:8svinet   Förknippades med offer till underjordens gudar (jfr Jes 65:4 ). Ansågs därför orent även bland assyrier och hetiter, men åts annars allmänt av de icke-judiska folken.
14:12fåglar   Arterna kan inte alltid identifieras med säkerhet. Bland fåglarna (hebr. of , ”flygare”) räknades i bibelhebreiskan även fladdermusen (vers 18).
14:21koka en killing i mjölken från dess mor   En kananeisk besvärjelse för ökade skördar.
14:23ftionde   Användes till tre ändamål: fest inför Guds ansikte (12:17f ), underhåll till leviter och präster (4 Mos 18:21f ) och uppehälle för de fattiga (5 Mos 26:12 ).
14:26köpa   Priser varierade över tid och plats, men ofta fick man för en sikel silver (drygt 10 gram, en månadslön) ungefär ett får, en tiondels ko eller 100-200 liter korn.

Parallellställen
14:13 Mos 19:27f 21:5.
14:22 Mos 19:5 5 Mos 4:20 7:6 26:18.
14:43 Mos 11:2f.
14:93 Mos 11:9f.
14:123 Mos 11:13f.
14:193 Mos 11:20f.
14:212 Mos 23:19 34:26.
14:223 Mos 27:30 5 Mos 12:6f.
14:235 Mos 12:17f.
14:275 Mos 12:12 19.
14:285 Mos 26:12f.
14:294 Mos 18:24.