× 
 Från
 Till
 Metod

 

Lagens stenar på berget Ebal

1 Mose och de äldste i Israel gav folket denna befallning: ”Håll alla de bud som jag i dag ger er. 2 Den dag ni kommer över Jordan och in i det land som Herren din Gud ger dig, ska du resa stora stenar åt dig och bestryka dem med kalk. 3 När du har gått över ska du på dem skriva alla ord i denna lag, för att du ska komma in i det land som Herren din Gud ger dig, ett land som flödar av mjölk och honung så som Herren, dina fäders Gud, har lovat dig. 4 När ni har gått över Jordan, ska ni på berget Ebal* resa dessa stenar som jag i dag ger er befallning om, och du ska bestryka dem med kalk. 5 Och du ska där bygga ett altare åt Herren din Gud ett altare av stenar, som du inte ska bearbeta med något järn. 6 Av ohuggna stenar* ska du bygga Herren din Guds altare, och på det ska du offra brännoffer åt Herren din Gud. 7 Där ska du också offra gemenskapsoffer och du ska äta och glädja dig inför Herren din Guds ansikte. 8 På stenarna ska du klart och tydligt skriva alla ord i denna lag.”

Förbannelser

9 Mose och de levitiska prästerna sade till hela Israel: ”Var stilla och hör, Israel! I dag har du blivit Herren din Guds folk. 10 Du ska lyda Herren din Guds röst och hålla hans bud och stadgar som jag i dag ger dig.”

11 På den dagen gav Mose folket denna befallning: 12 När ni har gått över Jordan ska dessa stammar stå på berget Gerissim och välsigna folket: Simeon, Levi, Juda, Isaskar, Josef och Benjamin. 13 Och dessa ska stå och uttala förbannelsen på berget Ebal:* Ruben, Gad, Asher, Sebulon, Dan och Naftali. 14 Leviterna ska sedan ta till orda och med hög röst säga till alla i Israel:

15 Förbannad är den som gör en snidad eller gjuten avgud, avskyvärd för Herren, ett verk av en konstarbetares händer, och som i hemlighet sätter upp den. Och allt folket ska svara och säga: ”Amen.”

16 Förbannad är den som föraktar sin far eller sin mor. Och allt folket ska säga: ”Amen.”

17 Förbannad är den som flyttar sin nästas gränssten. Och allt folket ska säga: ”Amen.”

18 Förbannad är den som leder en blind vilse på vägen. Och allt folket ska säga: ”Amen.”

19 Förbannad är den som förvanskar rätten för främlingen, den faderlöse och änkan. Och allt folket ska säga: ”Amen.”

20 Förbannad är den som ligger med sin fars hustru, för han vanärar sin fars bädd. Och allt folket ska säga: ”Amen.”

21 Förbannad är den som ligger med något djur. Och allt folket ska säga: ”Amen.”

22 Förbannad är den som ligger med sin syster, sin fars dotter eller sin mors dotter. Och allt folket ska säga: ”Amen.”

23 Förbannad är den som ligger med sin svärmor. Och allt folket ska säga: ”Amen.”

24 Förbannad är den som i hemlighet slår ihjäl sin nästa. Och allt folket ska säga: ”Amen.”

25 Förbannad är den som tar mutor för att slå ihjäl en oskyldig och spilla hans blod. Och allt folket ska säga: ”Amen.”

26 Förbannad är den som inte upprätthåller alla ord i denna lag genom att följa dem. Och allt folket ska säga: ”Amen.”*


Fotnoter
27:4på berget Ebal   Josua uppfyller budet i Jos 8:30f . Ett altare från denna tid har hittats på berget.
27:6ohuggna stenar   Kanske för att markera att altaret var temporärt (12:5 ). Jfr 2 Mos 20:25 .
27:12fGerissim … Ebal   Bergen bildar en naturlig amfiteater med 0,5-1,5 kms mellanrum.
27:26 Citeras av Paulus i Gal 3:10 , där lagen förknippas med förbannelse (vers 5, 13).

Parallellställen
27:52 Mos 20:25 Jos 8:30f.
27:95 Mos 26:16f 29:10f.
27:125 Mos 11:29.
27:152 Mos 20:4.
27:162 Mos 21:17 3 Mos 20:9 Ords 20:20 Matt 15:4.
27:175 Mos 19:14 Ords 23:10.
27:183 Mos 19:14.
27:192 Mos 22:21f 3 Mos 19:33 Jer 7:6.
27:203 Mos 18:7f 20:11 5 Mos 22:30 Hes 22:10.
27:213 Mos 18:23.
27:223 Mos 18:9.
27:233 Mos 18:17.
27:245 Mos 19:11f.
27:252 Mos 23:7f.
27:26Jer 11:3 Dan 9:11 Gal 3:10.