× 
 Från
 Till
 Metod

 

Profetia om Moab

1 Så säger Herren:

För tre brott av Moab, ja fyra,
tar jag inte tillbaka mitt beslut,
för han brände benen
efter Edoms kung till kalk:
2 Jag ska sända en eld mot Moab,
och den ska förtära Keriots borgar.
Moab ska dö under stridslarm,
under härskri vid hornstötar.
3 Jag ska utrota domaren ur landet
och döda alla dess furstar
tillsammans med honom,
säger Herren.
Profetia om Juda
4 Så säger Herren:
För tre brott av Juda, ja fyra,
tar jag inte tillbaka mitt beslut,
för de förkastade Herrens lag
och höll inte hans stadgar
utan lät sig förledas
av sina lögngudar
som deras fäder har följt:
5 Jag ska sända en eld mot Juda,
och den ska förtära
Jerusalems borgar.
Profetia om Israel
6 Så säger Herren:
För tre brott av Israel, ja fyra,
tar jag inte tillbaka mitt beslut,
för de säljer den rättfärdige
för pengar
och den fattige för ett par skor.
7 De trampar ner
de hjälplösas huvuden i stoftet*
och kränker rätten
för de ödmjuka.
Far och son går till samma flicka
för att vanhelga mitt heliga namn.
8 På kläder som tagits i pant
sträcker de ut sig vid varje altare,
och bötfälldas vin dricker de
i sin Guds hus.

9 Det var jag som förgjorde
amoreerna för er.*
De var höga som cedrar
och kraftiga som ekar,
men jag förgjorde
deras frukt upptill
och deras rötter nertill.
10 Det var jag som förde er
upp ur Egyptens land
och ledde er i öknen i fyrtio år
tills ni tog amoreernas land
i besittning.
11 Bland era söner
väckte jag upp profeter,
bland era unga män nasirer.*
Är det inte så, ni Israels barn?
säger Herren.
12 Men ni gav vin till nasirerna
och befallde profeterna:
Profetera inte!

13 Se, jag ska trycka ner er
som en vagn trycks ner
när den är fullastad med kärvar.
14 Då ska den snabbe
inte finna någon tillflykt,
den starke inte kunna bruka
sin kraft
och hjälten inte rädda sitt liv.
15 Då kan bågskytten inte hålla stånd,
den snabbfotade inte komma undan
och ryttaren inte rädda sitt liv.
16 Den modigaste bland hjältarna
ska den dagen fly naken,
säger Herren.

Fotnoter
2:7trampar ner ... i stoftet   Annan översättning: ”längtar efter stoft på” (tecken på sorg, jfr Neh 9:1 ).
2:9er   Andra handskrifter: ”dem”.
2:11nasirer   Män eller kvinnor som för en tid avskilt sig för Gud och avstod från vin (4 Mos 6) .

Parallellställen
2:1Jer 48:1f Hes 25:8f.
2:2Jes 15:1f Jer 48:1f.
2:42 Mos 32:1f 3 Mos 26:14f 4 Mos 25:1f Dom 2:11f.
2:6Amos 8:6.
2:7Amos 8:4.
2:82 Mos 22:26f 5 Mos 24:12f.
2:94 Mos 21:24f 5 Mos 2:33f Jos 24:8 Dom 11:23.
2:102 Mos 12:51 Amos 9:7.
2:114 Mos 6:2f Dom 13:5 Jes 30:10 Jer 11:21 Amos 7:13.
2:14Ps 33:17 147:10 Jer 25:35 46:6.