× 
 Från
 Till
 Metod

 

Gräshopporna

1 Detta lät Herren Gud mig se:

Han skapade gräshoppor när sommargräset började växa upp, sommargräset efter kungsslåttern*. 2 När de hade slukat allt grönt i landet sade jag: ”Herre, Herre, förlåt! Hur ska Jakob kunna bestå, han som är så liten?” 3 Då ångrade Herren detta. ”Det ska inte ske”, sade Herren.

Elden
4 Detta lät Herren Gud mig se:

Jag såg att Herren Gud kallade på elden för att utföra hans sak. Och elden förtärde det stora djupet och höll på att förtära landet. 5 Då sade jag: ”Herre Gud, sluta! Hur ska Jakob kunna bestå, han som är så liten?” 6 Då ångrade Herren detta. ”Inte heller detta ska ske”, sade Herren Gud.

Sänklodet
7 Detta lät han mig se:

Jag såg Herren stå på en lod*rät mur med ett lod i sin hand. 8 Och Herren sade till mig: ”Vad ser du, Amos?” Jag svarade: ”Ett lod.” Då sade Herren: ”Se, jag ska hänga upp ett lod mitt ibland mitt folk Israel. Jag ska inte skona dem en gång till.

9 Isaks offerhöjder ska bli ödelagda och Israels helgedomar förstörda, och mot Jerobeams hus ska jag resa mig med svärdet.”

Amos och prästen i Betel

10 Amasja, prästen i Betel, sände bud till Israels kung Jerobeam och lät säga: ”Amos konspirerar mot dig mitt ibland Israels folk. Landet står inte ut med allt hans ordande, 11 för Amos har sagt: Jerobeam ska dö för svärd och Israel ska föras bort i fångenskap från sitt land.”

12 Och Amasja sade till Amos: ”Du siare, ge dig i väg och fly till Juda land. Tjäna ditt levebröd där och profetera där! 13 I Betel får du inte profetera mer, för det är en kunglig helgedom* och ett rikets tempel.” 14 Amos svarade Amasja: ”Jag är ingen profet, ingen profetlärjunge*. Jag är boskapsherde och odlar mullbärsfikon*. 15 Men Herren tog mig från hjorden och Herren sade till mig: Gå och profetera för mitt folk Israel. 16 Så hör nu Herrens ord:


Du säger:

Profetera inte mot Israel
och tala inte mot Isaks hus.
17 Därför säger Herren så:
Din hustru ska bli
en prostituerad i staden,
dina söner och döttrar
ska falla för svärd,
din jord ska utskiftas
med mätsnöre.
Själv ska du dö i ett orent land,
och Israel ska föras bort
i fångenskap från sitt land.”

Fotnoter
7:1kungsslåttern   Kanske en skatt i hö för kungens vagnshästar (jfr 1 Sam 8:11f , 1 Kung 9:19 ).
7:7lod   Ett mätsnöre med en blytyngd i änden som visar om en byggd mur är ”lodrät”.
7:13kunglig helgedom   Betels tempel var instiftat av nordrikets kungar för politiska syften (1 Kung 12:27f ) och stod i opposition mot Guds tempel i Jerusalem (2 Krön 11:13f ).
7:14profetlärjunge   Medlem i organiserad grupp av yrkesprofeter (se t ex 2 Kung 2, 4: 38, 6:1 etc).
7:14mullbärsfikon   En enklare sort av fikon som fungerade som fattigmansmat.

Parallellställen
7:31 Mos 18:26 2 Mos 32:14 Jer 18:8f.
7:54 Mos 11:2 Ps 85:5.
7:72 Kung 21:13 Jes 34:11.
7:8Jes 34:11 Amos 8:2.
7:92 Kung 15:10 12 17:20f.
7:10Jer 38:4.
7:121 Sam 9:9 Amos 2:12.
7:141 Kung 20:35 2 Kung 2:3f Amos 1:1 Luk 19:4.
7:152 Sam 7:8 Jer 1:7.
7:16Mika 2:6.
7:172 Kung 17:6 18 24.