× 
 Från
 Till
 Metod

 

Paulus i Korint

1 Sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korint*. 2 Där träffade han en jude vid namn Aquila, född i Pontus*, och hans hustru Priscilla. De hade nyligen kommit från Italien, eftersom Claudius hade befallt att alla judar skulle lämna Rom*. Till dessa båda kom nu Paulus,*3 och då de hade samma yrke, stannade han hos dem och arbetade. De var nämligen tältmakare*. 4 Varje sabbat förde han samtal i synagogan och försökte övertyga både judar och greker.

5 När Silas och Timoteus kom ner från Makedonien* var Paulus fullt upptagen med att förkunna* ordet och vittna för judarna att Jesus är Messias. 6 Men när de gick emot honom och hånade honom, skakade han av dammet från sina kläder* och sade till dem: "Ert blod ska komma över era egna huvuden*. Jag är utan skuld. Från och med nu går jag till hedningarna." 7 Han gick därifrån och tog in hos Titius Justus, en man som vördade Gud och som hade ett hus alldeles intill synagogan. 8 Crispus, föreståndaren för synagogan, och hela hans familj kom till tro på Herren. Även många andra korintier som lyssnade kom till tro och döptes.

9 En natt sade Herren i en syn till Paulus: "Var inte rädd, utan tala och låt dig inte tystas! 10 Jag är med dig. Ingen ska röra dig eller skada dig, för jag har mycket folk här i staden." 11 Han stannade hos dem i ett år och sex månader och undervisade i Guds ord.

Paulus inför Gallios domstol

12 När Gallio* var ståthållare i Achaia gick judarna till gemensamt angrepp mot Paulus och drog honom inför domstol 13 och sade: "Den här mannen förleder folk till att dyrka Gud på ett sätt som är mot lagen."

14 Paulus skulle just öppna munnen när Gallio sade till judarna: "Hade det handlat om något brott eller illdåd skulle jag naturligtvis ta upp ert klagomål, ni judar. 15 Men gäller det tvistefrågor om ord och namn och er egen lag, då får ni ta hand om det själva. I sådana tvister tänker jag inte vara domare." 16 Och han skickade ut dem från domstolen.

17 Alla grep då synagogföreståndaren Sostenes* och misshandlade honom mitt framför domarsätet utan att Gallio brydde sig om det.

Tillbaka till Antiokia

18 Paulus stannade i Korint ännu en tid innan han tog avsked av bröderna och avseglade mot Syrien i sällskap med Priscilla och Aquila. I Kenkrea* hade han dessförinnan låtit raka sitt huvud, eftersom han avlagt ett löfte*.

19 De kom till Efesos*, och där lämnade han de andra. Själv gick han in i synagogan och samtalade med judarna. 20 De bad honom stanna längre, men han avböjde 21 och tog avsked och sade: "Jag kommer tillbaka till er igen, om Gud vill." Sedan seglade han ut från Efesos.

22 När han kom till Caesarea gick han upp och hälsade på församlingen och for därefter ner till Antiokia.

PAULUS TREDJEMISSIONSRESA (18:23-21:16)

Apollos

23 Efter en tid bröt Paulus upp och reste först genom Galatien och sedan genom Frygien, och han styrkte alla lärjungarna.

24 Till Efesos kom en jude som hette Apollos, en bildad man som var född i Alexandria* och mycket kunnig i Skrifterna. 25 Han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus, men han kände bara till Johannes dop. 26 Nu började han predika frimodigt i synagogan. När Priscilla och Aquila hörde honom, tog de sig an honom och förklarade Guds väg grundligare för honom.

27 När Apollos sedan ville ta sig över till Achaia, uppmuntrade bröderna honom och skrev till lärjungarna* att de skulle ta emot honom. Han kom dit och blev till stor hjälp för dem som genom Guds nåd hade kommit till tro. 28 Han motbevisade nämligen judarna med kraft och bevisade offentligt utifrån Skrifterna att Jesus är Messias.


Fotnoter
18:1Korint   En blomstrande handelsstad och huvudort i provinsen Achaia, känd för sin lyx och sina laster.
18:2Aquila … Priscilla   Detta par blev nära vänner och medarbetare till Paulus (1 Kor 16:19 ).
18:2Pontus   Ett område i norra delen av nuvarande Turkiet.
18:2alla judar skulle lämna Rom   Detta skedde ca år 50 e Kr. Den romerske historikern Suetonius nämner att judarna blev utvisade efter upplopp på grund av en viss "Chrestus", kanske en felstavning av Kristus.
18:3tältmakare   Annan översättning: "läderarbetare" (i vidare bemärkelse).
18:5När Silas och Timoteus kom ner från Makedonien   Troligen skrev Paulus Första och Andra Tessalonikerbrevet vid denna tid i början av sin vistelse i Korint.
18:5var Paulus fullt upptagen med att förkunna   Annan översättning: "började Paulus ägna sig helt åt att förkunna" (utan att arbeta för sitt uppehälle, nu understödd av Silas och Timoteus, jfr 2 Kor 11:9 ).
18:6skakade han av dammet från sina kläder   Ett avståndstagande, se Matt 10:14 och Apg 13:51 .
18:6Ert blod ska komma över era egna huvuden   Dvs ni är själva skyldiga till er egen död.
18:12Gallio   Bror till den berömde romerske filosofen Seneca och ståthållare i Achaia ca 51-52 e Kr.
18:17synagogföreståndaren Sostenes   nämns troligen senare som medförfattare till Första Korintierbrevet (1 Kor 1:1 ).
18:18Kenkrea   Korints hamnstad mot öst. Här fanns en kristen församling (Rom 16:1 ).
18:18ett löfte    Troligen ett nasirlöfte (4 Mos 6) . En nasir var en person som för en tid vigt sig åt Gud och låtit håret växa. Vid nasirtidens slut rakades huvudet och offer frambars.
18:19Efesos   Livlig storstad, huvudort för provinsen Asien och hemort för det välbesökta Artemistemplet (19:35 ).
18:24Alexandria   Romarrikets näst största stad på Egyptens nordkust, med stor judisk befolkning och berömd för sin bildning.
18:27uppmuntrade bröderna honom och skrev till lärjungarna   Annan översättning: "skrev bröderna till lärjungarna och uppmuntrade dem".

Parallellställen
18:2Rom 16:3 1 Kor 16:19 2 Tim 4:19.
18:3Apg 20:34 1 Kor 4:12 1 Tess 2:9 2 Tess 3:8.
18:5Apg 9:22 17:14f 1 Tess 3:6.
18:6Matt 10:14 Apg 13:46f 20:26.
18:81 Kor 1:14.
18:9Jes 41:10 Apg 23:11 1 Kor 2:3.
18:10Jos 1:5f Jes 41:10 Jer 1:8 Joh 10:16.
18:14Apg 25:18f.
18:184 Mos 6:2f Apg 21:23f.
18:21Jak 4:15.
18:241 Kor 1:12 3:4f 16:12 Tit 3:13.
18:25Apg 19:3.
18:271 Kor 3:6.
18:28Apg 9:22.