× 
 Från
 Till
 Metod

 

Mordokajs makt

1 Kung Ahasveros tog ut skatt av fastlandet och av kustländerna*. 2 Allt som han i sin makt och väldighet gjorde, liksom skildringen om den höga ställning som kungen gav Mordokaj, det finns nertecknat i krönikan om Mediens och Persiens kungar.

3 Juden Mordokaj var kung Ahasveros närmaste man*. Han var högt ansedd bland judarna och älskad av alla sina bröder. Han sökte sitt folks bästa och talade för alla sina landsmäns välfärd.


Fotnoter
10:1kustländerna   Annan översättning: ”öarna i havet”.
10:3kung Ahasveros närmaste man   Från 473 f Kr och kanske ända till 465 f Kr, då kung Xerxes blev mördad. Han efterträddes av Artaxerxes, hans son med Amestris (se not till 1:9 ), som först motarbetade judarna (Esra 4:7f ) men sedan stödde dem från 458 f Kr (Esra 7, Neh 2) .

Parallellställen
10:31 Mos 41:40.