× 
 Från
 Till
 Metod

 

Genom ödmjukhet till upphöjelse

1 Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i Anden och medkänsla och barmhärtighet, 2 gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. 3 Sök inte konflikt* eller tom ära. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. 4 Se inte till ert eget bästa utan också till andras. 5 Var så till sinnes som Kristus Jesus var:


6 Han var till i Guds gestalt
men räknade inte jämlikheten
med Gud som segerbyte*,
7 utan utgav sig själv
och tog en tjänares gestalt
och blev människan lik.
När han till det yttre
hade blivit som en människa,
8 ödmjukade han sig
och blev lydig ända till döden –
döden på korset.

9 Därför har Gud också
upphöjt honom över allting
och gett honom namnet
över alla namn,*
10 för att i Jesu namn
alla knän ska böjas,
i himlen och på jorden
och under jorden,
11 och alla tungor bekänna
att Jesus Kristus är Herren,
Gud Fadern till ära.
Kristi lärjungar som ljus i världen

12 Därför, mina älskade, ni som alltid varit lydiga, inte bara när jag var hos er utan ännu mer nu när jag inte är hos er: arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, 13 för det är Gud som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. 14 Gör allt utan att klaga och tveka 15 så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor i världen 16 när ni håller fast vid* livets ord.

Då blir ni en ära för mig på Kristi dag, att jag inte har kämpat förgäves eller arbetat förgäves. 17 Ja, även om mitt blod skulle utgjutas medan er tro bärs fram som ett offer* är jag glad och gläds med er alla. 18 På samma sätt är ni glada och gläds* med mig.

Timoteus och Epafroditus

19 Jag hoppas nu i Herren Jesus att snart kunna sända Timoteus* till er, så att även jag blir vid gott mod när jag får veta hur ni har det. 20 Jag har ingen som han, ingen som så uppriktigt kommer att bry sig om er. 21 Alla söker de sitt, inte Jesu Kristi sak.

22 Men ni vet hur äkta han är. Som en son vid sin fars sida har han arbetat tillsammans med mig för evangeliet. 23 Honom hoppas jag alltså kunna sända så snart jag fått se hur det går för mig. 24 Och i Herren är jag övertygad om att snart kunna komma själv.

25 Jag tyckte dock det var nödvändigt att skicka tillbaka Epafroditus* till er, min broder, medarbetare och medkämpe som ni sände för att hjälpa mig med vad jag behövde. 26 Han har längtat efter er alla och varit orolig, eftersom ni har hört att han blivit sjuk. 27 Och han var verkligen sjuk, nära döden. Men Gud förbarmade sig över honom, och inte bara över honom utan också över mig så att jag inte skulle få sorg på sorg.

28 Därför är jag så mycket mer angelägen att sända honom, så att ni får glädjen att återse honom och jag själv får känna lättnad. 29 Ta nu emot honom i Herren med all glädje. Visa uppskattning för sådana som han, 30 för han var nära döden i sitt arbete för Kristus. Han satte sitt liv på spel för att ge mig den hjälp som ni inte kunde ge.


Fotnoter
2:3konflikt   Annan översättning: "egennytta".
2:6som segerbyte   Som något att vaka över och visa upp.
2:9namnet över alla namn   Det heliga Gudsnamnet, Jhvh eller Herren (2:11 ).
2:16håller fast vid   Annan översättning: "håller fram".
2:17medan er tro bärs fram som ett offer   Annan översättning: "över det offer och den tempeltjänst som er tro utgör". Templets brännoffer avslutades med att en bägare vin hälldes över offret på altarhärden (jfr 2 Mos 29:40 ).
2:18är ni glada och gläds   Annan översättning: "ska ni vara glada och glädjas".
2:19Timoteus   Paulus närmaste medarbetare (se t ex Apg 16:1f , 1-2 Tim).
2:25Epafroditus   hade förmedlat församlingens understöd (4:18 ), arbetat en tid med Paulus i Rom (2:30 ) och återvände nu med brevet till Filippi.

Parallellställen
2:2Rom 15:5 1 Kor 1:10 1 Petr 3:8.
2:3Rom 12:10 Gal 5:26.
2:41 Kor 10:24 33.
2:5Joh 13:15 1 Petr 2:21 1 Joh 2:6.
2:6Joh 1:1 Kol 1:15.
2:7Jes 53:3 Matt 20:28 Rom 8:3 15:3 8.
2:8Matt 26:39 Hebr 5:8.
2:9Jes 53:12 Ef 1:20f Hebr 2:9.
2:10Jes 45:23 Rom 14:11 Upp 5:13.
2:11Matt 28:18 Rom 14:9 1 Kor 12:3.
2:12Fil 1:27.
2:13Joh 15:5 2 Kor 3:5 Hebr 13:21.
2:141 Petr 4:9.
2:15Matt 5:14f Ef 5:8 Dan 12:3.
2:16Apg 5:20 2 Kor 1:14 Gal 2:2 1 Tess 2:19.
2:17Rom 12:1 15:16.
2:18Fil 3:1.
2:201 Kor 16:10.
2:21Fil 1:17 2:4.
2:24Fil 1:25.
2:25Fil 4:18.
2:291 Kor 16:16 18 1 Tess 5:12.