× 
 Från
 Till
 Metod

 

1 Sångernas sång av Salomo.

Bruden
2 Kyss mig med* kyssar av din mun!
Din kärlek är ljuvare än vin.
3 Ljuvlig är dina salvors doft,
en utgjuten salva* är ditt namn.
Därför älskar
de unga kvinnorna dig.
4 Dra mig med dig, låt oss skynda!
Kungen har fört mig in
i sina kammare.
Vännerna
Vi vill jubla och glädjas över dig,
prisa din kärlek högre än vin.
Med rätta älskar man dig!
Bruden
5 Mörk är jag, men vacker,
ni Jerusalems döttrar,
som Kedars hyddor*,
som Salomos tält.
6 Se inte på mig för att jag är mörk,
för att solen har bränt mig.
Min mors söner blev arga på mig,
de satte mig att vakta
vingårdarna.
Min egen vingård vaktade jag inte.
7 Säg mig, du som min själ har kär:
Var vallar du din hjord,
var låter du den vila
vid middagstid?
Varför skulle jag gå som beslöjad*
vid dina vänners hjordar?
Brudgummen
8 Vet du inte det,
du skönaste bland kvinnor?
Gå då i hjordens spår
och valla dina killingar
vid herdarnas tält.
9 Vid ett sto i faraos spann
liknar jag dig, min älskade.
10 Dina kinder är så vackra
med sina smycken,
din hals med rader av pärlor.
11 Smycken av guld
med pärlor av silver
ska vi göra åt dig.
Bruden
12 Medan kungen håller sin fest
sprider min nardus* sin doft.
13 Min vän är för mig
ett myrragömme*
som vilar mellan mina bröst.
14 Min vän är för mig
en klase hennablommor*
från En-Gedis* vingårdar.
Brudgummen
15 Vad du är vacker, min älskade,
vad du är vacker!
Dina ögon är duvor*.
Bruden
16 Vad du är vacker, min vän,
och ljuvlig!
Vårt viloläger grönskar.
17 Cedrar är bjälkar i vårt hus,
cypresser vår väggpanel.*

Inledning till boken
Höga Visan eller Sångernas Sång (1:1) skildrar i lyrisk form kärleken mellan brudgum och brud, en bild av kärleken mellan Herren och hans folk (jfr Hos 2:14f, Matt 9:15, Joh 3:29, Ef 5:22f, Upp 19:7f). Så har Höga Visan lästs i såväl judisk som kristen tradition, vilka båda anger kung Salomo (1:1) som författaren, troligen i hans ungdom (1 Kung 1-3) under första halvan av 900-talet f Kr.

Vissa utläggare ser en progression från uppvaktning (1-3) till bröllop (3-4), genom utmaningar (5) till fördjupning (6-8), men skildringen är målande och mångbottnad och öppen för flera förståelser.

Fotnoter
1:2kyss mig med   Annan översättning: ”låt mig dricka”.
1:3salvors…salva   Annan översättning: ”smörjelse”.
1:5Kedars hyddor   Nordarabisk stam (se Jes 21:17 , 42:11 ) med svarta gethårstält.
1:7gå som   beslöjad   Kvinnor kunde bära slöja inför främlingar (jfr 1 Mos 24:65 ). Slöjan bars även av prostituerade (1 Mos 38:15 ). Andra handskrifter (Peshitta, Symmachus etc): ”gå vilse”.
1:12nardus   Äkta nardus är en dyrbar väldoftande olja som importerades ända från Himalayabergen (se Joh 12:3f med not).
1:13myrragömme   Påse med doftande kåda från södra delen av arabiska halvön.
1:14hennablommor   Vita och rosendoftande. Annan översättning: ”försoning” (även i 4:13 , 7:11 ).
1:14En-Gedi   ”Killingkällan”, bördig oas bland klipporna vid Döda havets västra strand.
1:15duvor   Antik kärlekssymbol (jfr turturduvan i 2:12 ).
1:17vår väggpanel   Annan översättning: ”vårt tak”.

Parallellställen
1:4Ps 45:2f Jer 31:3.
1:5Job 30:28 Ps 120:5 Klag 4:8.
1:6Höga V 4:12.
1:71 Mos 38:14 Ps 23:2 Jer 33:12.
1:92 Krön 9:28.
1:15Höga V 2:14 4:1 5:12.