× 
 Från
 Till
 Metod

 

Herrens svärd

1Herrens ord kom till mig:

2 ”Människobarn, vänd ditt an­sikte mot Jerusalem och predika mot helgedomarna och profetera mot Israels land. 3 Säg till Israels land: Så säger Herren: Se, jag är emot dig och ska dra ut mitt svärd ur skidan och utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig. 4 Eftersom jag ska utrota både rättfärdiga och ogudaktiga hos dig, ska mitt svärd fara ut ur skidan och vända sig mot allt levande från söder till norr. 5 Alla ska veta att jag, Herren, har dragit ut mitt svärd ur skidan. Det ska inte sättas tillbaka igen. 6 Men du, män­niskobarn, ska sucka så att dina höfter brister. Under bitter smärta ska du sucka inför deras ögon.

7 När de frågar dig: Varför suckar du?, ska du svara: På grund av ett budskap som har kommit. Alla hjärtan ska förfäras och alla händer sjunka ner. Alla ska tappa modet och alla knän bli som vatten. Se, det kommer, ja, det ska ske! säger Herren Gud.”

8Herrens ord kom till mig: 9 ”Män­niskobarn, profetera och säg: Så säger Herren. Säg:


Ett svärd, ett svärd har slipats
och rengjorts.
10 Det har slipats för att slakta.
Det har rengjorts för att blixtra.
Eller ska vi glädja oss?
Min sons spira* föraktar allt
som är av trä.
11 Han har lämnat det till polering,
till att gripas med handen.
Svärdet har slipats,
det har rengjorts
för att sättas i en dråpares hand.

12 Ropa och jämra dig,
du människobarn,
för det drabbar mitt folk,
det drabbar alla Israels furstar.
Tillsammans med mitt folk
offras de åt svärdet,
slå dig därför för ditt bröst.
13 Se, prövning kommer,
och vem drabbas
om inte den föraktande spiran?*
Den ska inte bestå,
säger Herren Gud.

14 Men du människobarn,
profetera och slå ihop
dina händer.
Låt svärdet slå två gånger, ja, tre,
ett svärd som dödar.
Det är ett svärd
som fäller den störste,
som angriper dem från alla håll.
15 För att deras hjärtan
ska smälta av ångest
och många falla,
sätter jag i deras portar
svärdet som hugger ner.
O, det är gjort för att
flamma som en blixt,
det är draget för att slakta!
16 Hugg med all kraft åt höger,
måtta åt vänster,
vart än din egg är bestämd.
17 Också jag ska slå ihop mina händer
och släcka min vrede.
Jag, Herren, har talat.”
Den babyloniske kungens svärd

18Herrens ord kom till mig: 19 ”Männi­skobarn, märk ut åt dig två vägar där den babyloniske kungens svärd kan gå fram. Låt båda gå ut från ett och samma land*. Gör en vägvisare och sätt ut den på den plats där vägen till staden börjar. 20 Märk ut den väg där svärdet ska gå, dels till Rabba i Ammons land, dels till Juda med det befästa Jerusalem.

21 För Babels kung står redan vid vägskälet där de båda vägarna börjar för att bli spådd. Han skakar pilarna, han rådfrågar sina husgudar, han ser på levern. 22 I sin högra hand får han då lotten ’Jerusalem’. Där ska han sätta upp murbräckor, öppna sin mun till stridsrop, höja sin röst till härskri, sätta upp murbräckor mot portarna, kasta upp en vall och bygga en belägringsmur. 23 Men detta tycks dem vara en falsk spådom. De har ju svurit eder. Men han ska påminna dem om deras missgärning och ta dem till fånga.

24 Därför säger Herren Gud så: Efter­som ni väcker upp minnet av er missgärning, så att era överträdelser har blivit uppenbara och er synd visar sig i allt ni gör, eftersom minnet av er har blivit uppväckt, därför ska ni komma att gripas med våld.

25 Och du dödligt sårade, ogudaktige furste över Israel*, din dag kommer då din missgärning har nått sin gräns. 26 Så säger Herren Gud: Ta av dig huvudbindeln, lyft av dig kronan! Inget ska förbli som det är. Det som är lågt ska upphöjas, och det som är högt ska förödmjukas. 27 Ruin, ruin, jag ska göra det till en ruin. Det ska inte vara någonting, förrän han som det rätteligen tillhör* kommer. Honom ska jag ge det.

Svärdet mot Ammons folk

28 Människobarn, profetera och säg: Så säger Herren Gud om ammoniterna och om deras hånfulla ord:


Ett svärd, ett svärd är draget,
slipat för att slakta,
för att förgöra, för att blixtra.
29 De har sett
falska profetsyner om dig,
de har spått lögner om dig,
men du ska sättas
på de slagnas halsar,
på ogudaktiga vilkas dag
har kommit,
tiden då missgärningen
har nått sin gräns.
30 Stick svärdet i skidan igen.
På den plats där du skapats,
i det land du härstammar från
ska jag döma dig.
31 Jag ska ösa min vrede över dig
och blåsa min harms eld mot dig.
Jag ska överlämna dig
åt vilda människor
som är mästare på att fördärva.

32 Du ska bli till mat åt elden,

ditt blod ska flyta i landet.
Ingen ska mer tänka på dig,
för jag, Herren, har talat.”

Fotnoter
21:10Min sons spira   Annan översättning: ”Kungen över Guds folk”.
21:13den föraktande spiran   Grundtexten i denna vers är svårtolkad.
21:19ett och samma land   Troligen Damaskus, där vägar går sydväst mot Israel och söderut mot Rabba, nuvarande Amman, som också hade deltagit i upproret mot Babel (jfr Jer 27:3 ).
21:25furste över Israel   Sidkia, som bröt sin trohetsed till Nebukadnessar och avsattes (2 Krön 36:13 ).
21:27han som det rätteligen tillhör   Messias, den rätte konungen. Jfr 1 Mos 49:10 .

Parallellställen
21:7Hes 7:17.
21:101 Mos 49:10.
21:12Jer 31:19.
21:14Hes 6:11.
21:17Hes 5:13.
21:27Hes 17:22f.
21:28Hes 25:1f.