× 
 Från
 Till
 Metod

 

Så säger Herren, han som har sin eld på Sion och sin ugn i Jerusalem.

Rättfärdighetens rike

1 Se, en kung ska regera

i rättfärdighet,
furstar ska styra med rättvisa.
2 En man ska vara som en tillflykt
i stormen,
som ett skydd mot störtskuren,
som vattenbäckar i en ödemark,
som skuggan av en väldig klippa
i ett törstigt land.
3 De som har ögon att se med
ska inte vara förblindade,
de som har öron att höra med
ska lyssna.
4 De obetänksammas hjärtan
ska förstå kunskap,
och de stammandes tunga
ska tala flytande och klart.
5 Dåren ska då inte mer kallas ädel,
girigbuken inte kallas generös.
6 För en dåre talar dårskap,
hans hjärta gör det som är orätt,
så att han handlar ogudaktigt
och sprider villoläror
om Herren.
Han svälter ut den hungriges själ
och hindrar den törstige
från att dricka.
7 Girigbukens vapen är onda,
han tänker ut ondskefulla planer
för att fördärva de betryckta
med lögnaktiga ord
och den fattige
när han vädjar om rättvisa.
8 Men den ädle tänker ädla tankar,
han står fast vid det som är ädelt.
Dom och upprättelse
9 Ni kvinnor som är så säkra,
res er upp och hör min röst!
Ni självsäkra döttrar,
lyssna till mina ord!
10 När dagar lagts till år ska ni darra,
ni som är så sorglösa,
för vinskörden uteblir,
ingen fruktskörd kommer mer.
11 Bäva, ni säkra,
darra, ni sorglösa,
lägg av era kläder och blotta er,
bär säcktyg runt era höfter!
12 Slå er mot brösten och klaga
över de vackra fälten,
över de fruktbara vinstockarna,
13 över mitt folks åkrar
där törne och tistel skjuter upp,
över glädjens alla boningar
i den yra staden.
14 För palatset blir övergivet,
den folkrika staden lämnas öde.
Ofelhöjden* med tornet förvandlas
till grotthålor för evigt,
till glädje för vildåsnor
och bete för hjordar –
15 tills Anden från höjden
blir utgjuten över oss
och öknen blir ett bördigt fält,
och det bördiga fältet
räknas som skog.
16 Då ska rätten ta sin boning i öknen,
rättfärdigheten bo
på det bördiga fältet.
17 Rättfärdighetens frukt
ska vara frid,
och rättfärdighetens verk
vara ro och trygghet för evigt.
18 Mitt folk ska bo i fridfulla hem,
i trygga boningar
och på säkra viloplatser.
19 Men hagel ska falla när skogen fälls,
och staden ska bli
djupt ödmjukad.
20 Lyckliga är ni
som kan så vid alla vatten
och låta oxen och åsnan
fritt ströva omkring.

Fotnoter
32:14Ofelhöjden   Ås söder om tempelberget där Jerusalems äldsta delar är byggda.

Parallellställen
32:1Ps 45:7f 72:1f Jes 9:6 11:4 Jer 23:5f 33:15f.
32:2Jes 25:4 43:19.
32:3Jes 29:18.
32:6Ords 15:2 Matt 12:35.
32:71 Kung 21:7f Mika 2:1.
32:142 Krön 27:3 Jer 50:39.
32:15Jes 29:17 35:1 44:3f Hes 39:29 Joel 2:28–3:1.
32:185 Mos 33:27 Jes 33:20 Jer 33:16 Ps 4:9 132:14.
32:19Jes 10:18 33 29:4 30:33 Matt 11:23.