× 
 Från
 Till
 Metod

 

Glädjebudet om Sions återlösning

1 Vakna, vakna!

Klä dig i din styrka, Sion,
klä dig i din högtidsskrud,
Jerusalem, du heliga stad,
för ingen oomskuren eller oren
ska mer komma in i dig.
2 Skaka av dig stoftet,
res dig och ta din plats,
Jerusalem.
Lös banden från din hals,
du fångna dotter Sion,
3 för så säger Herren:
Ni blev sålda för ingenting,
och ni ska också bli återlösta
utan pengar.

4 Så säger Herren Gud:
Först drog mitt folk ner till Egypten
och bodde där som främlingar,
sedan förtryckte Assur dem
utan orsak.
5 Vad har jag nu här? säger Herren.
Mitt folk har förts bort
utan skäl.
De som härskar över dem skränar,
säger Herren,
och mitt namn hånas ständigt,
dagen lång.
6 Därför ska mitt folk
få lära känna mitt namn,
därför ska de på den dagen förstå
att jag är den som talar:
Här är jag!

7 Hur ljuvliga är inte
glädjebudbärarens steg
när han kommer över bergen
och förkunnar frid,
bär fram goda nyheter
och förkunnar frälsning
och säger till Sion:
"Din Gud är kung!"*
8 Hör, dina väktare ropar
med hög röst,
de jublar tillsammans,
för de ska med egna ögon få se
Herren vända tillbaka till Sion.
9 Brist ut i jubel tillsammans,
ni Jerusalems ruiner,
för Herren tröstar sitt folk,
han återlöser Jerusalem.
10Herren visar sin heliga arm
inför alla folkens ögon,
alla jordens ändar ska se
vår Guds frälsning.

11 Dra bort! Dra bort! Gå ut därifrån!
Rör inte vid något orent!
Gå ut från henne!
Rena er, ni som bär Herrens kärl*.*
12 Ni ska inte dra ut med hast
och inte gå bort som flyktingar,
för Herren går framför er
och Israels Gud är sist i ert tåg.
Tjänarens lidande och härlighet
13 Se, min tjänare ska handla vist*.
Han ska bli hög och upphöjd,
mycket hög.*
14 Liksom många häpnade över dig,
så ska hans utseende
fördärvas* mer än människors
och hans gestalt
mer än Adams barn.
15 Så ska han bestänka* många folk.
Inför honom ska kungar
förstummas,
för de får se något
som aldrig berättats för dem
och förstå något de aldrig har hört.*

Fotnoter
52:7 Citeras av Paulus i Rom 10:15 .
52:11Herrens kärl   Gudstjänstföremålen som hade rövats bort (2 Krön 36:18 , Esra 1:7f ).
52:11 Citeras av Paulus i 2 Kor 6:17 .
52:13handla vist   Annan översättning: "ha framgång".
52:13f Avsnittet med Jes 53 utgör centrum i Jes 40- 66 (se not till 57:21 ).
52:14hans utseende fördärvas   Annan översättning: "hans framträdande förvrängas".
52:15bestänka   Rena med förbundsblod (2 Mos 24:8 , 1 Petr 1:2 ) eller reningsvatten (4 Mos 19:17 ).
52:15 Annan översättning (så Septuaginta): "… för de som aldrig fått det berättat får se, och de som aldrig fått höra förstår". Citeras så av Paulus i Rom 15:21 .

Parallellställen
52:1Jes 51:17 Upp 21:27.
52:31 Petr 1:18.
52:41 Mos 46:6 2 Kung 17:5f 18:9f 13f.
52:54 Mos 14:15f Hes 36:20f Rom 2:24.
52:7Ps 96:10 Nah 1:15 Rom 10:15.
52:8Jes 62:6 Upp 14:1.
52:9Ps 98:4 Jes 40:1 58:12 61:4.
52:10Ps 98:3 Jes 53:1 Luk 2:30f 3:6.
52:11Jes 48:20 Dan 12:10 2 Kor 6:17 Upp 18:4.
52:122 Mos 12:33 13:21 5 Mos 16:3 Jes 58:8.
52:13Apg 2:33 Fil 2:9f.
52:14Ps 22:7 Jes 53:2f Joh 19:5.
52:15Jes 65:1 Rom 15:21.