× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Människan, av kvinna född,

lever en kort tid
och mättas av oro.
2 Som ett blomster växer hon upp
och vissnar,
som en skugga flyr hon
och kan inte bestå.
3 Mot en sådan öppnar du ditt öga,
mig drar du till doms inför dig.
4 Kan en ren komma från en oren?
Nej, inte en enda!
5 Om människans dagar är bestämda
och hennes månaders antal
är fastställt av dig,
om du har satt en gräns
som hon inte kan överskrida,
6 vänd då din blick ifrån henne
och ge henne ro,
låt henne få glädje av sin dag
som en daglönare.

7 För ett träd finns det hopp,
huggs det ner kan det gro igen
och nya skott ska inte saknas.
8 Även om dess rötter åldras i jorden
och stubben dör i mullen,
9 ska det grönska vid doften av vatten
och skjuta skott som ett ungt träd.
10 Men när en man dör ligger han där.
När en människa ger upp andan,
var är hon då?
11 Som vattnet försvinner ur sjön
och en flod sinar och torkar ut,
12 så lägger sig människan
och står inte upp igen.
Först när inte himlen finns mer
vaknar hon och reser sig
från sin sömn.

13 Tänk om du ville
gömma mig i dödsriket,
dölja mig tills din vrede upphör,
sätta en bestämd tid för mig
och tänka på mig!
14 Kan en människa som en gång dött
få liv igen?
Då skulle jag hålla ut
i min mödas tid
tills min avlösning kommer.
15 Du skulle ropa på mig,
och jag skulle svara dig,
du skulle längta efter
dina händers verk.
16 Fastän du nu räknar mina steg
skulle du inte ge akt på min synd.
17 Min synd skulle ligga i en förseglad pung,
och du skulle täcka över min skuld.

18 Men som berget faller
och vittrar bort,
som klippan flyttas från sin plats,
19 som vatten nöter sönder stenar,
som dess flöden sköljer bort myllan,
så gör du människans hopp
om intet.
20 Du besegrar henne för alltid
och hon går bort,
du förändrar hennes ansikte
och sänder i väg henne.
21 Om hennes barn kommer till ära
vet hon det inte,
om de blir ringa
ser hon det inte.
22 Hennes kropp känner bara
sin egen plåga,
hennes själ bara sin egen sorg.

Parallellställen
14:2Job 8:9 Ps 90:9f 102:12 103:15f 144:4 Jes 40:6f Hebr 13:14.
14:4Job 15:14 25:4 Ps 14:3 51:7 Jes 64:5.
14:5Ps 31:16 39:5 139:16.
14:6Job 10:20 Ps 39:14.
14:11Jes 19:5.
14:14Job 7:1.
14:17Hos 13:12.
14:19Job 7:6 8:13 11:20 Ords 10:28.
14:21Jes 63:16.