× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jobs svar på Bildads tredje tal

1 Då tog Job till orda och sade:

2 Vilken hjälp har du inte gett
den maktlöse,
hur har du inte stärkt
den svages arm!
3 Vilka råd har du inte gett
den ovise,
vilket överflöd av klokhet
har du inte lagt i dagen!
4 Med vems hjälp talar du dessa ord,
och vems ande utgår från dig?

5 De avlidna skälver,
likaså djupets vatten
och de som bor där.
6 Dödsriket ligger naket för honom,
avgrunden* utan täckelse.
7 Han spänner ut himlen i norr
över det tomma,
han hänger upp jorden på intet.
8 Han samlar upp vatten i sina moln,
och skyarna brister inte
under bördan.
9 Han gömmer sin tron för vår åsyn,
han höljer den med sina skyar.
10 En välvd horisont
har han satt över vattnen
där ljuset gränsar mot mörkret.
11 Himlens pelare skälver,
skrämda av hans tillrättavisning.
12 Med sin kraft stillar* han havet,
med sitt förstånd
krossar han Rahab*.
13 Han andas och himlen blir klar.
Hans hand genomborrar
den snabba ormen.
14 Se, detta är bara en glimt
av hans verk,
det vi hör om honom
är bara en viskning.
Vem kan fatta dånet av hans kraft?

Fotnoter
26:6avgrunden   Hebr. Abaddón (jfr Upp 9:11 ). Annan översättning: ”fördärvet”.
26:12stillar   Annan översättning: ”upprör”.
26:12Rahab   Betyder ”övermod”, ”trots”. Namnet används också om Egypten (jfr Ps 87:4 , Jes 30:7 ).

Parallellställen
26:6Ps 139:8 Ords 15:11 Hebr 4:13.
26:7Ps 104:2f.
26:11Ps 18:8.
26:12Job 9:13 Ps 89:11.
26:13Jes 27:1.