× 
 Från
 Till
 Metod

 

Guds dom över Israels fiender

1 För se, i de dagarna

och på den tiden,
när jag gör slut på
Judas och Jerusalems fångenskap,
2 ska jag samla alla hednafolk
och föra dem ner till Joshafats* dal.
Där ska jag hålla dom över dem
för mitt folks skull,
min arvedel Israel
som de har skingrat
bland hednafolken.
De har delat mitt land
3 och kastat lott om mitt folk.
De betalade en prostituerad
med en pojke
och sålde en flicka för vin
som de drack upp.

4 Och du Tyrus och du Sidon, och ni Filisteens alla trakter, vad vill ni mig? Vill ni hämnas på mig för något? Om ni hämnas på mig, ska jag snabbt och med hast vända tillbaka er hämnd över era egna huvuden, 5 för ni har tagit mitt silver och mitt guld och fört bort mina dyrbaraste skatter in i era tempel. 6 Folket i Juda och Jerusalem har ni sålt till grekerna för att skicka dem långt bort från sitt land.

7 Se, jag ska väcka upp dem från den ort dit ni sålt dem, och det ni har gjort ska jag låta komma över era egna huvuden. 8 Jag ska sälja era söner och döttrar till folket i Juda, och de ska sälja dem till sabeerna*, ett folk i fjärran land. Så har Herren talat.


9 Ropa ut det bland hednafolken,
kalla till helig strid.
Väck upp hjältarna,
låt alla krigsmän komma
och rycka fram.
10 Smid era plogbillar till svärd
och era vingårdsknivar till spjut.
Den svage ska säga: ”Jag är stark.”
11 Skynda er att komma,
alla hednafolk häromkring,
och församla er.
Sänd, Herre, dina hjältar dit ner.

12 Låt hednafolken resa sig
och dra ut till Joshafats dal,
för där ska jag sitta till doms
över alla hednafolk häromkring.
13 Låt lien gå, för skörden är mogen.
Kom och trampa,
för pressen är full.
Presskaren flödar över,
för deras ondska är stor.
14 Det är skaror på skaror
i Domens dal,
för Herrens dag är nära
i Domens dal.
15 Solen och månen förmörkas
och stjärnorna mister sitt sken.

16Herren ryter från Sion,
han låter sin röst höras
från Jerusalem
så att himlen och jorden bävar.
Men Herren är en tillflykt
för sitt folk,
ett skydd för Israels barn.
17 Och ni ska förstå
att jag är Herren er Gud
som bor på Sion, mitt heliga berg.
Jerusalem ska vara heligt,
och främlingar ska inte mer
ta vägen genom henne.

18 Och det ska ske på den tiden
att bergen ska drypa av druvsaft
och höjderna flöda av mjölk.
Alla bäckar i Juda
ska flöda av vatten.
En källa ska utgå från Herrens hus
och vattna Akaciedalen*.
19 Egypten ska bli en ödemark
och Edom en öde öken,
eftersom de brukat våld
mot Juda folk
och spillt oskyldigt blod
i deras land.
20 Juda ska vara bebott för alltid
och Jerusalem från släkte till släkte.
21 Jag ska utplåna deras blodskulder,
dem som jag inte redan
har utplånat.
Herren bor på Sion.

Fotnoter
3:2Joshafat   betyder ”HERRENS håller dom” (jfr vers 14). Det är oklart vilken koppling dalen har till kung Joshafat som regerade i Juda ca 870-848 f Kr (1 Kung 22, 2 Krön 17- 20).
3:8sabeerna   Ett folk i sydvästra Arabien (jfr Job 1:15 , 6:19 och drottningen av Saba, 1 Kung 10) .
3:18Akaciedalen   Troligen den torra wadi som går från Kidrondalen i sydostlig riktning mot Döda havet (jfr Hes 47:7f ).

Parallellställen
3:15 Mos 30:3 Jer 16:14f Sef 3:20.
3:4Jes 23:1f Amos 1:9.
3:10Jes 2:4 Mika 4:3.
3:11Ps 2:1f.
3:13Jes 63:3 Upp 14:15 18f.
3:15Joel 2:10.
3:16Jes 2:3 Hos 11:10 Amos 1:2 Mika 4:2.
3:17Upp 21:27.
3:18Hes 47:1 8 Amos 9:13 Sak 14:8 Upp 22:1.
3:19Ob v 10.
3:21Ob v 21.