× 
 Från
 Till
 Metod

 

Guds bud eller människors stadgar

1 Fariseerna och några skriftlärda som hade kommit från Jerusalem samlades runt honom. 2 De hade sett att några av hans lärjungar åt* med orena händer, alltså utan att ha tvättat dem. 3 Fariseerna och alla andra judar äter nämligen inte utan att först tvätta händerna med en handfull vatten*. De håller fast vid de äldstes stadgar*. 4 Och när de kommer från torget äter de inte utan att först ha tvättat sig*. Det finns många andra traditioner som de håller fast vid, som att skölja bägare, kannor och kopparkärl*.

5 Fariseerna och de skriftlärda frågade honom: "Varför följer inte dina lärjungar de äldstes stadgar utan äter med orena händer?" 6 Han svarade dem: "Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare*. Det står skrivet: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. 7Deras vördnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är människobud.*8 Ni överger Guds bud och håller er till människors stadgar."

9 Han sade också till dem: "Ni upphäver skickligt Guds bud för att upprätthålla era egna stadgar. 10 Mose har sagt: Hedra din far och din mor, och: Den som förbannar sin far eller sin mor ska straffas med döden.* 11 Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: Det du kunde fått som hjälp av mig låter jag i stället bli ’korban’, alltså en tempelgåva*, 12 då tillåter ni inte längre att han gör något för sin far eller mor. 13 Ni upphäver Guds ord genom era stadgar som ni för vidare. Och ni gör många andra liknande saker."

14 Jesus kallade till sig folket igen och sade: "Lyssna på mig allihop och förstå: 15 Inget som går in i människan utifrån kan göra henne oren. Det är det som kommer ut ur människan som gör henne oren.*"

17 När han hade lämnat folket och kommit inomhus, frågade hans lärjungar honom om liknelsen. 18 Han svarade dem: "Så ni förstår inte heller? Inser ni inte att inget som går in i människan utifrån kan göra henne oren, 19 eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet?" Därmed förklarade han all mat ren.*20 Och han fortsatte: "Det är det som kommer ut ur människan som gör henne oren. 21 Inifrån, från människornas hjärtan, kommer de onda tankarna: sexuell omoral, stöld, mord, 22 äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, orgier, avund*, hädelse, högmod och dårskap. 23 Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren."

En hednisk kvinnas tro

24 Sedan gick han därifrån och kom till trakten runt Tyrus. Där gick han in i ett hus. Han ville inte att någon skulle få veta det, men det gick inte att hålla hemligt. 25 En kvinna vars dotter hade en oren ande fick höra om honom, och hon kom genast och föll ner för hans fötter. 26 Det var en grekisktalande kvinna av syrisk-fenicisk* härkomst. Hon bad att Jesus skulle driva ut den onda anden ur hennes dotter.

27 Jesus sade till henne: "Låt först* barnen få äta sig mätta. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna." 28 Hon svarade honom: "Herre, även hundarna under bordet äter av barnens smulor." 29 Då sade han till henne: "För det svarets skull säger jag dig: Gå hem, den onda anden har lämnat din dotter." 30 Och hon gick hem och fann barnet liggande på sängen. Den onda anden var borta.

Jesus botar en dövstum

31 Därefter lämnade han trakten runt Tyrus och gick över Sidon och sedan genom Dekapolisområdet till Galileiska sjön. 32 Man kom till honom med en som var döv och knappt kunde tala och bad att han skulle lägga handen på honom.

33 Då tog han honom åt sidan, bort från folket. Han stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga. 34 Sedan såg han upp mot himlen, suckade och sade: "Effata!" – det betyder: Öppna dig! 35 Genast öppnades hans öron och hans tunga löstes, och han talade tydligt och klart.

36 Jesus förbjöd dem att tala om det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare berättade de. 37 Och folk blev helt utom sig av häpnad och sade: "Allt han har gjort är gott*! Han får till och med de döva att höra och de stumma att tala."


Fotnoter
7:2åt   Ordagrant: "åt brödet" (även i vers 5), ett vanligt hebreiskt uttryck för en hel måltid (jfr t ex 1 Mos 31:54 , 43:25 ).
7:3med en handfull vatten   Ordagrant: "med en näve" (en symbolisk mängd vatten). Andra handskrifter: "ofta".
7:3de äldstes stadgar   Tolkning och tillämpning av Mose lag som hade växt fram bland de skriftlärda efter den babyloniska fångenskapen. Fariseerna betraktade dem som lika bindande som Guds lag i Skriften, medan Jesus liksom saddukeerna såg dem som enbart människors bud.
7:4tvättat sig   Annan översättning: "badat" (grek. baptísontai ). Jfr 3 Mos 15. En samvetsgrann farisé som kom i beröring med någon som inte följde renhetsreglerna, t ex en hedning på torget, skulle rena sig innan han åt.
7:4kopparkärl   Andra handskrifter tillägger: "och bänkar" (jfr 3 Mos 15:4 ).
7:6hycklare   Annan översättning: "skådespelare".
7:6f Jes 29:13 .
7:10 2 Mos 20:12 , 21:17 .
7:11tempelgåva   Egendom kunde förklaras invigd åt Gud (hebr. korbán , se t ex 4 Mos 7:3 ). Därmed hade man enligt de äldstes stadgar löst sig från förpliktelsen att hjälpa sina föräldrar.
7:15 En del handskrifter tillägger (vers 16): "Hör, du som har öron att höra med!"
7:19förklarade han all mat ren   Annan översättning: "blir all mat ren".
7:22avund   Ordagrant: "det onda ögat".
7:26syrisk-fenicisk   Fenicien motsvarade dagens Libanon, kustdelen av den romerska provinsen Syrien.
7:27först   Evangeliets välsignelser skulle först erbjudas barnen, dvs judarna (jfr Matt 15:24 ). Fenicien nåddes av evangeliet genom apostlarna några år senare (se Apg 11:19-20 , 21:3 -4).
7:37Allt han har gjort är gott   Annan översättning: "Allt har han gjort väl".

Parallellställen
7:1Matt 15:1f.
7:2Luk 11:38.
7:6Matt 15:8f.
7:102 Mos 20:12 21:17.
7:14Matt 15:10f.
7:15Tit 1:15.
7:17Matt 15:15f.
7:19Rom 14:14 Tit 1:15.
7:211 Mos 6:5 8:21.
7:24Matt 15:21f.
7:31Matt 15:29f.
7:36Mark 1:43f.
7:371 Mos 1:31.