× 
 Från
 Till
 Metod

 

Onda planer mot Nehemja

1 Sanballat och Tobia, araben Geshem och våra andra fiender fick höra att jag hade byggt upp muren och att det inte längre fanns några hål i den, även om jag vid den tiden inte hade satt in dörrar i portarna än. 2 Då sände Sanballat och Geshem bud till mig och lät säga: ”Kom, låt oss träffas i Kefirim i Onos dal*.” De tänkte göra något ont mot mig. 3 Men jag skickade bud till dem och lät säga: ”Jag håller på med ett stort arbete och kan inte komma. Varför stoppa arbetet medan jag lämnar det och kommer ner till er?” 4 Samma budskap sände de till mig fyra gånger, men varje gång gav jag dem samma svar.

5 En femte gång sände Sanballat mig samma budskap. Nu hade hans tjänare ett öppet brev i sin hand. 6 I brevet stod skrivet: ”Det går ett rykte bland hednafolken, och Gashmu* säger det också, att du och judarna tänker göra uppror och att det är därför du bygger upp muren. Du tänker bli deras kung, sägs det. 7 Du lär också ha insatt profeter som ska utropa om dig i Jerusalem: Det finns en kung i Juda! Det kommer att rapporteras för kungen, och därför bör du komma så att vi får rådgöra med varandra.” 8 Men jag sände bud till honom och svarade: ”Inget av det du säger har hänt, du hittar på det ur eget huvud.” 9 Alla ville de nämligen skrämma oss, och de tänkte: Deras händer kommer att bli för svaga för arbetet, det blir aldrig klart. Men styrk nu mina händer!

10 Jag gick hem till Shemaja, son till Delaja, son till Mehetabel, som då höll sig inne. Han sade till mig: ”Låt oss träffas i Guds hus, i templet. Låt oss stänga templets dörrar, för de kommer för att döda dig, de kommer för att döda dig i natt.” 11 Men jag svarade: ”Skulle en man som jag ta till flykten? Eller kan en man som jag gå in i templet* och ändå överleva? Nej, jag går inte dit.” 12 Jag insåg att det inte var Gud som hade sänt honom, utan han hade uttalat den profetian mot mig för att Tobia och Sanballat hade lejt honom. 13 Han var lejd för att jag skulle bli rädd och göra som han sade och därmed synda. De ville ge mig dåligt rykte för att kunna håna mig. 14 Tänk, min Gud, på Tobia och Sanballat efter deras gärningar, och på profetissan Noadja och de andra profeterna som ville skrämma mig.

Avslutningen på arbetet

15 Muren blev färdig på tjugofemte dagen i månaden Elul,* efter femtiotvå dagar. 16 När alla våra fiender hörde detta och alla folken runt omkring oss såg det,* sjönk de djupt i sina egna ögon. De förstod att detta arbete var vår Guds verk. 17 Vid den tiden sände också stormännen i Juda många brev till Tobia, och brev från Tobia kom till dem. 18 Många i Juda var nämligen förbundna med honom genom ed, eftersom han var svärson till Shekanja, Aras son, och hans son Johanan hade tagit till hustru en dotter till Meshullam, Berekjas son. 19 De brukade också tala gott om honom inför mig, och det jag sade förde de vidare till honom. Och Tobia sände brev för att skrämma mig.


Fotnoter
6:2Onos dal   Ca 4 mil nordväst om Jerusalem vid kusten, nära gränsen till Sanballats område Samarien.
6:6Gashmu   Geshems arabiska namnform.
6:11gå in i templet   Endast präster och leviter hade tillträde till templet (jfr 4 Mos 18:7 ).
6:15månaden Elul   September år 445 f Kr.
6:16såg det   Annan översättning (så Septuaginta): ”blev rädda”.

Parallellställen
6:1Neh 2:19.
6:2Ps 21:12.
6:114 Mos 18:7.
6:14Ps 74:22f.
6:15Neh 4:1f.
6:18Neh 3:30.