× 
 Från
 Till
 Metod

 

Ytterligare varning för omoral

1 Min son, ta vara på mina ord

och göm mina bud inom dig.
2 Håll mina bud så får du leva,
bevara min undervisning
som din ögonsten.*
3 Bind dem runt dina fingrar,
skriv dem på ditt hjärtas tavla.
4 Säg till visheten:
”Du är min syster”
och kalla insikten din förtrogna.
5 De ska bevara dig
från den främmande kvinnan,
från din nästas hustru
som talar hala ord.

6 När jag spanade ut
genom fönstret i mitt hus,
genom gallret,
7 då såg jag bland de okunniga,
bland de unga upptäckte jag
en yngling utan vett.
8 Han gick över gatan
vid hörnet där hon bodde
och styrde sina steg
mot hennes hus.
9 Det var i skymningen,
vid dagens slut,
när nattens mörker föll på.

10 Då mötte honom en kvinna,
klädd som en prostituerad
och med dolda avsikter.
11 Rastlös och trotsig var hon,
hennes fötter hade ingen ro
där hemma –
12 än på gatan, än på torgen,
vid varje gathörn* stod hon på lur.
13 Hon grep honom och kysste honom,
med fräck uppsyn
sade hon till honom:
14 ”Jag har kött från gemenskapsoffer,*
i dag uppfyllde jag mina löften.
15 Därför gick jag ut för att möta dig,
jag sökte dig och fann dig.
16 Jag har bäddat min säng
med sköna täcken,
med färggrant linne från Egypten.
17 Jag har parfymerat min bädd
med myrra, aloe och kanel.*
18 Kom, nu ska vi njuta av kärlek
ända till morgonen,
njuta tillsammans
av kärlekens fröjder.
19 För min man är inte hemma,
han har rest långt bort.
20 Han tog med sig en påse pengar,
först vid fullmåne
kommer han hem.”

21 Hon förleder honom
med allt sitt prat,
förför honom med hala läppar.
22 Han följer genast efter henne
som oxen går bort för att slaktas,
som fången för att straffas
för sin dårskap,*
23 tills pilen genomborrar hans lever.
Han liknar fågeln
som skyndar in i snaran
utan att förstå
att det gäller livet.

24 Så hör mig nu, ni barn,
lyssna på mina ord.
25 Låt inte ditt hjärta vika av
till hennes vägar,
förirra dig inte in på hennes stigar,
26 för hon har fällt många
som ligger slagna,
otaliga är hennes offer.
27 Hennes hus är vägen
till dödsriket,
det leder ner
till dödens kammare.

Fotnoter
7:2din ögonsten   Ordagrant: ”den lille mannen i ditt öga”, alltså den känsliga pupillen.
7:12vid varje gathörn   En möjlig koppling till fruktbarhetsaltaren (se 2 Krön 28:24 med not).
7:14har kött från gemenskapskapsoffer   Se 3 Mos 3:1f med not. Annan översättning: ”var skyldig ett gemenskapsoffer”. Den som bad kunde lova att bära fram ett offer (se t ex Jona 2:10 ).
7:16flinne från Egypten … myrra, aloe och kanel   Importerade lyxvaror (jfr Hes 27:7 , 22).
7:22fången för att straffas för sin dårskap   Andra handskrifter (Septuaginta): ”hjorten hoppar i snaran”.

Parallellställen
7:2Ords 4:4 19:16.
7:32 Mos 13:16 5 Mos 6:8 11:18 Ords 3:3 6:21.
7:5Ords 2:16 5:3 6:24.
7:9Joh 3:20.
7:11Ords 9:13.
7:12Ords 23:28.
7:143 Mos 3:1f.
7:23Ords 5:4f.
7:27Ords 2:18 5:5 9:18.